Ako vám vieme pomôcť

 

Tím špecialistov PwC na poisťovníctvo pomáha poisťovniam zvládnuť výzvy spojené s reguláciou, zabezpečením rastu a zvyšovaním výkonnosti a efektívnosti kľúčových operácií.

Zvyšovanie hodnoty pre klienta

 • Implementácia strategických modelov zameraných na kliento-centrický prístup, umožňujúci jednotný pohľad na klienta (Single view of customer), segmentácia klientov, plánovaníe klientskych kampaní a efektívny cross selling
 • Benchmarking výkonu klientskych pracovníkov, kvality a intenzity poskytovaných služieb

Zefektívnenie fungovania vnútorných procesov a IT

 • Poradenstvo pri konsolidácii informačných systémov, zefektívnení prevádzky a optimalizácii procesov
 • Implementácia najmodernejších metód plánovania, manažment kapitálovej primeranosti a poradenstvo v tvorbe celkovej stratégie
 • Podpora strategického rozhodovania
 • Definovanie a zavedenie opatrení na prevenciu a kontrolu strát pri likvidácii poistných udalostí
 • Pomoc pri zostavovaní špecializovaných poistných zmlúv

Služby v oblasti regulácie

 • Optimalizácia manažérskeho a regulatórneho reportingu
 • Poradenstvo v oblasti finančnej regulácie a v otázkach dodržiavania predpisov
 • Poradenstvo v oblasti konceptu Solvency II a FATCA

Forenzné a vyšetrovacie služby

 • Vyšetrovanie hospodárskej kriminality
 • Riadenie rizika podvodu a prevencia podvodu
 • Obchodné spory / akvizičné spory a spory vlastníkov
 • Forenzné účtovníctvo
 • Vyšetrovanie podvodných nárokov
 • Poradenstvo zamerané proti praniu peňazí

Audítorské služby

 • Audit a preverenie účtovnej závierky
 • Účtovníctvo / IFRS poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti dodržiavania predpisov finančnej regulácie (IFRS)
 • Príprava daňovo efektívnych štruktúr pre poisťovne

Riadenie rizík a interný audit

 • Technický audit postupov likvidácie poistných udalostí
 • Posúdenie vnútorných kontrolných mechanizmov a príprava podnikového systému riadenia rizika
 • Outsourcing interného auditu

Ľudské zdroje

 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, odmeňovania a talent manažmentu
 • Štúdia o odmeňovaní PayWell pre odvetvie finančných služieb a poisťovníctva

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor na oddelení auditu, audit poisťovní a líder PwC Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás