Industry 4.0

Hlavné zistenia v hutníckom priemysle

Pokročilá digitalizácia a integrácia majú potenciál priniesť firmám pôsobiacim v oblasti spracovania kovov veľké zisky. Mnohé z nich už využívajú príležitosti, ktoré sa im núkajú. V čiastkovej správe z globálneho prieskumu PwC k línii Industry 4.0 za rok 2016 sme porovnávali odpovede 157 najvyšších riadiacich pracovníkov firiem pôsobiacich v kovospracujúcom priemysle po celom svete.

Je jasné, že fámy okolo línie Industry 4.0 sa od doby, keď ju niektorí považovali za mediálny humbug, posunuli v terajších časoch už k investíciám a reálnym výsledkom, pričom sa očakáva, že jej prínosy sa v nasledujúcich piatich rokoch ešte zvýšia. Pokrok v digitalizácii napreduje míľovými krokmi na všetkých úsekoch od výroby až po odberateľa. Spoločnosti hľadajú spôsoby, ako transformovať nielen svoje interné procesy, no i horizontálny hodnotový reťazec s dodávateľmi, odberateľmi a ďalšími partnermi, ktorí do neho patria.

Kontaktujte nás

Alica Pavúková

Alica Pavúková

Partner na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 060

Martin Celinak

Martin Celinak

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 903 421 668

Sledujte nás