Rady a tipy pre Assessment centrum

Assesment centrum (AC) je moderná forma výberového konania hlavne pre obsadzovanie juniorských pozícií, kedy nemajú kandidáti dostatok pracovných skúseností. Touto formou si firma "zisťuje" nielen ako kandidáti reagujú na nečakané situácie, ale tiež, ako sú schopní pracovať v tíme. Pripravte sa na to, že sa stretnete s ďalšími kandidátmi na túto pozíciu. Je treba zvoliť stratégiu, ako najlepšie v tejto konkurencii uspieť.

Ako vo väčšine prípadov, aj tu platí pravidlo zlatej strednej cesty. Na AC musíte zaujať, ale nesmiete odstrčiť ostatných kandidátov do ústrania. Takéto správanie hovorí o vašej schopnosti pracovať v tíme, aj keď to vo svojom životopise tvrdíte. Počítajte s tým, že si na AC budete musieť vyhradiť niekoľko hodín. Je preto rozumné odložiť ďalšie povinnosti na iné dni, aby ste sa dokázali na svoj výkon sústrediť.

Kto je pripravený, nie je prekvapený

Aj keď si firmy strážia svoje know-how a obsah AC nekomunikujú vopred, skúste sa pripraviť. Zistite si informácie o spoločnosti a pozícii a skúste si pripraviť odpovede na otázky, čím práve vy môžete danej  firme prispieť.

Cieľom AC je navodzovať reálne a často stresové situácie, počas ktorých majú kandidáti možnosť prejaviť svoje schopnosti a vlastnosti. Svojich konkurentov na AC berte ako kolegov a snažte sa ich podporovať, aj keď súperíte o rovnakú pozíciu.

Priebeh AC

  • Predstavenie: Pripravte sa na to, že sa budete predstavovať. Vymyslite si pár viet, ktoré vás charakterizujú , odkiaľ  prichádzate a prečo ste sa rozhodli zúčastniť sa výberového konania. Venujte pozornosť ostatným, počúvajte ich a správajte sa k nim s rešpektom, aj keď sú to vaši momentálni konkurenti.
  • Skupinová diskusia a prípadová štúdia: Častou súčasťou AC sú skupinové diskusie a prípadové štúdie. Účastníci majú priestor k diskusii na určité témy, ktoré sú často všeobecné, spoločenské, alebo témy  z aktuálneho diania. Hodnotí sa iniciatíva, schopnosť argumentovať, verbálna a neverbálna komunikácia, akceptovanie názorov iných apod. Pri skupinovej diskusii je cieľom skupiny nájsť spoločné riešenie, preto je dôležité chápať ostatných ako členov tímu, a nie ako protihráčov. Nenechajte sa zaskočiť časovým limitom na splnenie úlohy a rozvrhnite si jednotlivé kroky tak, aby ste mali nad časom kontrolu.
  • Testy, pohovor: Ďalšia súčasť AC sú alebo môžu byť doplňujúce jazykové či psychologické testy a tiež osobný pohovor, na ktorom sa stretnete s personalistami a ľuďmi z tímu, kam sa hlásite a prediskutujete váš životopis.

Ako sa správať na AC?

Počítajte s tým, že vás čakajú vypäté situácie a náročné úlohy. Nenechajte sa tým odradiť, úspech praje pripraveným, preto sa na AC dobre pripravte. Naštudujte si informácie o firme, o pozícii, o ktorú sa uchádzate, rozmyslite si, čo by ste o sebe radi povedali a ako sa prezentovali a hlavne, príďte oddýchnutý/á. Buďte otvorený/á, usmievavý/á, a prirodzený/á, neštylizujte sa len do roly, o ktorej si myslíte, že zástupcov firmy zaujme. Buďte sami sebou a ukážte, čo vo vás skutočne je.

Budeme sa tešiť, že sa na jednom z našich AC stretneme.

Kontaktujte nás

Katarína Dupaľová

Graduates Recruiter, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás