Medzinárodná kariéra v najväčšej poradenskej firme

Tím PwC

PwC SSC spája výhody práce vo finančnom servisnom centre a jedinečnosť prostredia najväčšej siete poradenských firiem na svete.

V bratislavskej kancelárii najväčšej poradenskej firmy na Slovensku pracuje Regionálne finančné servisné centrum SSC PwC, poskytujúce služby pre pobočky PwC v regióne strednej a východnej Európy, ako aj pre regionálne spoločnosti registrované v Holandsku. Prvé oddelenie centra vzniklo v roku 2008 s piatimi zamestnancami a postupne sa rozšíril rozsah ponúkaných služieb, výraznejšie najmä v roku 2013. V súčasnosti zamestnáva viac ako 120 ľudí, aktuálne prechádza SSC veľkou tranzíciou, neustále rozširuje svoje pôsobenie a jednotlivé finančné a nefinančné tímy. Práca v SSC je špecifická a je odlišná od práce na ostatných oddeleniach PwC. Spája výhody práce v servisnom centre a jedinečnosť prostredia najväčšej siete poradenských firiem na svete.

Komplexné pokrytie finančných procesov

PwC SSC poskytuje služby najmä v oblasti finančných procesov, primárne pre finančné oddelenia pobočiek v krajinách. Okrem toho pre určité právnické subjekty zabezpečuje aj komplexné vedenie účtovníctva pre manažérske a štatutárne účely, reporting a budgeting.

Jednotlivé tímy zastrešujú konkrétne účtovné procesy pre viaceré krajiny podľa nastavených a dohodnutých postupov, komunikujú s kolegami na finančných oddeleniach v krajinách a sú zodpovední za včasné a správne spracovanie poskytnutých podkladov. PwC SSC je zapojené aj do rôznorodým projektov na globálnej alebo regionálnej úrovni, najmä v oblasti štandardizácie a optimalizácie procesov a implementácie informačných systémov. Komunikačný jazyk je najčastejšie angličtina. Jazyky jednotlivých krajín sú výhodou, nie však nevyhnutnou podmienkou. Práca je v mnohých procesoch periodická, zobrazuje mesačné cykly účtovných závierok v jednotlivých krajinách a rešpektuje ich fixné termíny.

Rodinná atmosféra

Tím SSC je mladý, ponúka skvelé pracovné príležitosti pre ľudí s krátkou praxou v iných finančných servisných centrách prípadne na finančných oddeleniach spoločností, ale aj pre absolventov, ktorí môžu začať pracovať na pozíciách junior špecialistov a postupne sa môžu vypracovať na seniorov a tím lídrov. Okrem toho PwC SSC ponúka pracovné príležitosti aj pre ľudí s praxou, ktorí hľadajú stabilné a kvalitné medzinárodné pracovné prostredie. Rovnako aj pre ľudí, ktorí sa chcú opätovne  zaradiť do pracovného procesu, napríklad matky po materskej dovolenke, alebo ľudí so zahraničnou pracovnou skúsenosťou vracajúcich sa na Slovensko. „Máme vysoké nároky na kvalitu práce a pracovného prostredia, zároveň ponúkame flexibilitu a otvorenosť voči špecifickým potrebám našich ľudí,“ hovorí Adriana Jonásová, líderka PwC SSC.

Výhody malého tímu

Malý tím vo finančnom servisnom centre PwC poskytuje priestor pre viac osobnej komunikácie. Jednotlivé tímy sú menšie, úlohy a popis práce definovaný širšie, firemná kultúra je priateľská a otvorená. PwC venuje veľkú pozornosť kariérnemu rastu každého zo zamestnancov, veľmi sa dbá na pravidelné hodnotenia výsledkov a individuálny prístup, potreby a osobné preferencie jednotlivcov.
 

Kontaktujte nás

Lenka  Hlopková

Lenka Hlopková

Recruiter for SSC, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás