Finančné servisné centrum (SSC)

SSC s rodinnou atmosférou v poradenskom biznise

Naše regionálne finančné servisné centrum (Shared Services Centre - SSC) spája výhody práce vo finančnom servisnom centre a jedinečnosť prostredia najväčšej siete poradenských firiem na svete.

V bratislavskej kancelárii najväčšej poradenskej firmy na Slovensku poskytujeme služby pre pobočky PwC v regióne strednej a východnej Európy, ako aj pre regionálne spoločnosti registrované v Holandsku. Prvé oddelenie nášho centra vzniklo v roku 2008 s piatimi zamestnancami a postupne sa rozšíril rozsah ponúkaných služieb, výraznejšie najmä v roku 2013.

Poskytujeme služby najmä v oblasti finančných procesov, primárne pre finančné oddelenia pobočiek v jednotlivých krajinách a spravuje niekoľko transakčných procesov:
  • účtovanie faktúr a cestovných výdavkov,
  • účtovanie bankových operácií,
  • fakturácia zákazníkom,
  • podpora fakturačných systémov,
  • ďalšie aktivity spojené s prípravou účtovných závierok, prípravy DPH.

Okrem toho pre určité právnické subjekty zabezpečujeme aj komplexné vedenie účtovníctva pre manažérske a štatutárne účely, reporting a budgeting.

 

Popri štandardnej práci sa venujeme aj rôznym jednorazovým projektom, do ktorých nominujeme ľudí z rôznych tímov a procesov. Pracujeme najčastejšie v angličtine. Jazyky jednotlivých krajín sú výhodou, nie však nevyhnutnou podmienkou. Je to práca periodická, ktorá zobrazuje mesačné cykly účtovných závierok v jednotlivých krajinách a rešpektuje ich fixné termíny.

 

Kontaktujte nás

Zuzana Lemaire
HR Senior Specialist
Tel: +421 911 093 630
E-mail

Mária Žiaková
PwC | HC | Recruiter
Tel: +421 903 679 939
E-mail

Sledujte nás