Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Energeticky náročné podniky získali minulý rok kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému a túto možnosť majú opäť

Prvýkrát sa mohli energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú podmienky, uchádzať o refundáciu nákladov vynaložených na elektrickú energiu v uplynulom roku. Ministerstvo si na tento účel vyhradilo v roku 2019 celkovo 40 miliónov eur, ktoré prerozdelilo pomedzi 76 žiadateľov. Na rok 2020 sa je možné uchádzať o dotácie do konca júna. 

 

K bezproblémovému priebehu prípravy potrebných dokumentov pre úspešnú akceptáciu projektu je potrebné testovať naplnenie podmienok výzvy, ako aj navrhnúť čo najefektívnejšie procesy. 

Poradenská spoločnosť PwC poskytla komplexné odborné poradenstvo pre niekoľko projektov v objeme získanej pomoci vyše 4 miliónov eur. Pre komplexné spracovanie požiadaviek projektov sa spojili odborníci oddelenia štátnej pomoci spolu s odborníkmi z oblasti účtovného poradenstva (CMAAS), a tak zlúčili audítorsko-finančnú prax spolu s expertízou v oblasti uchádzania sa o štátnu pomoc s cieľom poskytnúť čo najvyššiu odbornosť na trhu. 
 

V prípade vášho záujmu uchádzať sa o investičné predmetné dotácie či iné možnosti štátnej podpory vám tím odborníkov PwC rád pomôže. Našou snahou je minimalizovať vašu investičnú či prevádzkovú nákladovosť s využitím aktuálne dostupných verejných finančných inštrumentov. Radi pre vás vykonáme trhovú analýzu foriem podpory na základe porozumenia vašich podnikateľských aktivít. 
 

Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová

Zuzana Palkechová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 114

Sledujte nás