Investovanie na Slovensku

 

Zvažujete realizáciu investičného projektu na Slovensku? Alebo rozšírenie či zmenu predmetu činnosti, pri ktorej by ste privítali finančnú podporu?

V tomto prípade vám radi pomôžeme s procesom žiadosti o niektorú z foriem štátnej pomoci na realizáciu investície, či už vo forme investičných stimulov alebo prostriedkov z EÚ fondov. Naša asistencia zahŕňa komplexné posúdenie možností Vašej firmy pre získanie niektorej z foriem podpory, prípravu investičného zámeru a žiadosti o štátnu pomoc, následnú spoluprácu pri komunikácii a rokovaniach s príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj podporu pri implementácii projektu a príprave monitorovacích správ v období čerpania pomoci.

Tím PwC so zameraním na investície a štátnu pomoc tvoria odborníci z viacerých sektorov; tí poskytujú komplexné poradenstvo klientom, ktorí by na Slovensku radi investovali. Radi Vám poradíme v nasledovných možnostiach získania investičnej podpory:

Na základe nezáväzného dotazníka vám pomôžeme identifikovať vaše potreby a určiť pre vás najvhodnejšiu schému podpory.

 

Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová
Manažér
Tel: +421 903 301 911
E-mail

Jana Kopasová
Konzultant
Tel: +421 259 350 029
E-mail

Sledujte nás