Fraud Forum

Fórum pre prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov

Fraud Forum je platforma pre zdieľanie vedomostí a skúseností manažérov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním podvodov vo firmách. Členstvo v platforme Fraud Forum je určené pre finančných riaditeľov a pracovníkov finančných oddelení, interných audítorov, manažérov rizík a compliance, špecialistov zaoberajúcich sa bezpečnosťou či vyšetrovaním podvodov a podnikových právnikov.

Fraud Forum svojim členom ponúka:

  • Získanie najnovších odborných informácií a aktuálnych správ o novinkách a trendoch v oblasti prevencie, detekcie a vyšetrovania podvodov.
  • Účasť na seminároch a diskusiách na rôzne témy spojené s podvodmi v firmách.
  • Možnosť zapojiť sa do prieskumu súvisiaceho s problematikou podvodov a získať podrobné závery a výsledky týchto prieskumov.
  • Zdieľanie vedomostí a skúseností s inými členmi.

Členstvo vo Fraud Forum:

Členstvo je bezplatné a flexibilné. Každý člen sa môže zúčastniť iba tých aktivít, ktoré sú pre neho zaujímavé. Pokiaľ sa stanete členom Fraud Forum, získate možnosť pravidelne sa stretávať s ostatnými členmi, vymieňať si skúsenosti a nápady. Budeme Vám posielať aktuálne informácie, analýzy a pozvánky na akcie Fraud Forum.

Kontaktujte nás

Sirshar Qureshi
Partner, Forenzné služby
Tel: +420 2 51151 235
E-mail

Kateřina Halásek Dosedělová
Senior manažér
Tel: +420 724 369 351
E-mail

Pavel Jankech
Direktor
Tel: +420 2 51151 336
E-mail

Ivan Hlavenka
Senior Manager
Tel: +421259350471
E-mail

Alexander Šrank
Partner
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Sledujte nás