Slovenský CEO prieskum 2015 spoločnosti PwC a magazínu Forbes

 

Poradenská spoločnosť PwC a magazín Forbes už po šiestykrát zisťovali, ako vnímajú biznis lídri podnikateľské prostredie na Slovensku. Jedným z posolstiev, ktoré vzišli z nášho posledného CEO prieskumu, je spolupráca a vytváranie kolaboratívnych partnerstiev. Je to trend, ktorý pozorujeme ako vo svete, tak aj na Slovensku. Spoločnosti si začali uvedomovať, že ich energia by sa mala sústrediť predovšetkým na tie oblasti, kde sú dobré a kde patria k špičke. Časti podnikania, ktoré nepatria k tým kľúčovým, podporujú prostredníctvom partnerstiev s rôznymi skupinami obchodných partnerov.

Fascinujúce je tiež pozorovať zmeny v zaužívanom fungovaní odvetví. Keďže sme svedkami neustáleho dravého boja o zákazníkov, ktorých správanie sa v dnešnej digitálnej ére dramaticky mení, tradičné biznis modely sa menia tiež. Inovácie a túžba po raste vedú firmy do sektorov, v ktorých doposiaľ nepôsobili.

Ďalšou ústrednou témou tohtoročného prieskumu sú technológie. Organizácie si uvedomujú, že digitálny pokrok je nezastaviteľný a dotýka sa všetkých hráčov na všetkých trhoch, a preto je nevyhnutné držať s ním krok.

Aké boli v roku 2015 naše hlavné zistenia?

  • 80 % CEOs očakáva, že ich tržby budú budúci rok rásť.
  • V porovnaní s minulým rokom si trojnásobne viac CEOs myslí, že sa globálna ekonomická situácia zhorší.
  • Viac ako štvrtina CEOs uviedla, že v posledných troch rokoch začala ich spoločnosť pôsobiť v novom odvetví.
  • Dve tretiny CEOs si myslia, že medzi najväčšími troma prínosmi digitálnych technológií je vyššia prevádzková efektívnosť.

 

Súvisiace témy

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás