Alexander Šrank

Kvalita školstva spomaľuje zavádzanie nových technológií na Slovensku a znižuje jeho konkurencieschopnosť  

Každá technologická revolúcia prináša napätie v spoločnosti, firmy čelia následkom populizmu a sú závislé od konkurencieschopnej kvality vzdelania poskytovaného verejným sektorom. Lídri, ktorí budú investovať do vzdelávania a budú sa vedieť postaviť k spoločenskej zodpovednosti a tak prispieť k úcte k vzdelaniu, k faktom, k znižovaniu populizmu a tým k rozvoju spoločnosti, dokážu k sebe pritiahnuť viac talentov a uspieť v biznise lepšie. V našom prieskume CEOs tvrdia, že nástup umelej inteligencie spôsobí väčšiu revolúciu v biznise a spoločnosti než internet.  Vidíme už dnes u klientov reálne implementácie projektov automatizácie procesov softvérovými robotmi aj s prvkami umelej inteligencie. Masové nasadenie má potenciál dramatických zmien na pracovnom trhu a pre konkurencieschopnosť firiem a dokonca štátov.  

Pre našu malú otvorenú a od exportu závislú ekonomiku je nevyhnutné, aby sme tento trend v globálnej konkurencii boli schopní zachytiť. Dnes už vnímame citlivo potenciálny dosah prechodu na elektromobilitu na pre nás strategicky dôležitý automobilový priemysel, čoskoro môžu pribudnúť obavy napríklad o budúcnosť centier zdieľaných korporátnych služieb.

Jedinou odpoveďou je schopnosť posúvať sa rýchlejšie ako konkurencia smerom k vyššej pridanej hodnote. To musí byť podporené výchovou technologických talentov. Náš bratislavský silikónový kopec v trojuholníku FEI, FIIT a MatFyz síce stále generuje kvalitných absolventov, ale pravda sa ukáže pri porovnaní. Fakt, že polovica študentov brnianskej informatiky je zo Slovenska, v tomto kontexte nie je dobrým vysvedčením.  Podľa poslednej štúdie OECD až 15 % t. j. približne 36-tisíc Slovákov študovalo vysokú školu mimo domova, čo je viac ako z ktorejkoľvek inej krajiny OECD okrem Luxemburska a Islandu. Mal som možnosť diskutovať nedávno so zanieteným rektorom, dekankou a prodekanom jednej slovenskej techniky a nie je to v tom, že by nevedeli, čo chcú, vedia to celkom presne, ale nemajú vytvorené podmienky. Verejný sektor sa konečne musí aspoň trochu priblížiť v efektivite alokácie zdrojov a kontrolovania ich použitia štandardom, ktoré bežne fungujú v súkromnej sfére aj na Slovensku. 

Nie všetky dosahy technológií sú o svetlých zajtrajškoch. Zdá sa, že krajiny nie sú schopné čeliť nástupu populizmu a spochybňovaniu faktov zosilnenému sociálnymi sieťami s individuálne cielenými klamstvami a prekrútenými faktmi a s inými kybernetickými hrozbami. Spoločnosti sa uzatvárajú do mediálnych bublín republikánov a demokratov, leaverov a remainerov či systému a antisystému, ktoré navzájom nekomunikujú, a samotné voľby môžu skĺzavať do pretekov v čo najväčšej radikálnej mobilizácii môjho kmeňa. Pod vplyvom rastúceho populizmu sa spochybňujú doterajšie obchodné dohody a firmy sa musia pripravovať na diverzifikáciu odbytových trhov.  Zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia práce tiež nemôže byť magickým zdrojom vyrovnávania rozpočtu, ktorý sa využije vždy, keď treba, pretože stratíme konkurencieschopnosť. Populizmus vo všeobecnosti je v našom prieskume v rebríčku obáv CEOs vysoko. 

Časy optimalizácie nákladov sa po niekoľkých rokoch vracajú a zastihnú firmy pri implementácii nových technologických nástrojov. Ak na trhu práce zostanú k dispozícii ľudia vykonávajúci jednoduchšie nahraditeľné činnosti, môže to zase iba nahrávať populistickým a protekcionistickým silám. Podľa štúdie PwC Slovensko vedie v rebríčku podielu nahraditeľných pracovných miest automatizáciou a robotizáciou, až 44 % miest môže byť do roku 2035 nahraditeľných, najmä manuálnych a administratívnych. 

Všetky priemyselné revolúcie nakoniec priniesli ľudstvu pokrok, prosperitu a životnú úroveň nepredstaviteľnú predchádzajúcim generáciám. Biznis sa vždy musel agilne prispôsobiť novým podmienkam. Tlak globálnej konkurencie a zásadná zmena biznisového modelu mnohých priemyselných odvetví a služieb v kombinácii s nie neobmedzenou schopnosťou spoločnosti absorbovať zmeny určite zabezpečí, že CEOs sa najbližšie roky nudiť nebudú.
 

Alex Šrank
Country Managing Partner PwC 

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás