Alexander Šrank

Kvalita školstva spomaľuje zavádzanie nových technológií na Slovensku a znižuje jeho konkurencieschopnosť  

Každá technologická revolúcia prináša napätie v spoločnosti, firmy čelia následkom populizmu a sú závislé od konkurencieschopnej kvality vzdelania poskytovaného verejným sektorom. Lídri, ktorí budú investovať do vzdelávania a budú sa vedieť postaviť k spoločenskej zodpovednosti a tak prispieť k úcte k vzdelaniu, k faktom, k znižovaniu populizmu a tým k rozvoju spoločnosti, dokážu k sebe pritiahnuť viac talentov a uspieť v biznise lepšie. V našom prieskume CEOs tvrdia, že nástup umelej inteligencie spôsobí väčšiu revolúciu v biznise a spoločnosti než internet.  Vidíme už dnes u klientov reálne implementácie projektov automatizácie procesov softvérovými robotmi aj s prvkami umelej inteligencie. Masové nasadenie má potenciál dramatických zmien na pracovnom trhu a pre konkurencieschopnosť firiem a dokonca štátov.  

Pre našu malú otvorenú a od exportu závislú ekonomiku je nevyhnutné, aby sme tento trend v globálnej konkurencii boli schopní zachytiť. Dnes už vnímame citlivo potenciálny dosah prechodu na elektromobilitu na pre nás strategicky dôležitý automobilový priemysel, čoskoro môžu pribudnúť obavy napríklad o budúcnosť centier zdieľaných korporátnych služieb.

Jedinou odpoveďou je schopnosť posúvať sa rýchlejšie ako konkurencia smerom k vyššej pridanej hodnote. To musí byť podporené výchovou technologických talentov. Náš bratislavský silikónový kopec v trojuholníku FEI, FIIT a MatFyz síce stále generuje kvalitných absolventov, ale pravda sa ukáže pri porovnaní. Fakt, že polovica študentov brnianskej informatiky je zo Slovenska, v tomto kontexte nie je dobrým vysvedčením.  Podľa poslednej štúdie OECD až 15 % t. j. približne 36-tisíc Slovákov študovalo vysokú školu mimo domova, čo je viac ako z ktorejkoľvek inej krajiny OECD okrem Luxemburska a Islandu. Mal som možnosť diskutovať nedávno so zanieteným rektorom, dekankou a prodekanom jednej slovenskej techniky a nie je to v tom, že by nevedeli, čo chcú, vedia to celkom presne, ale nemajú vytvorené podmienky. Verejný sektor sa konečne musí aspoň trochu priblížiť v efektivite alokácie zdrojov a kontrolovania ich použitia štandardom, ktoré bežne fungujú v súkromnej sfére aj na Slovensku. 

Nie všetky dosahy technológií sú o svetlých zajtrajškoch. Zdá sa, že krajiny nie sú schopné čeliť nástupu populizmu a spochybňovaniu faktov zosilnenému sociálnymi sieťami s individuálne cielenými klamstvami a prekrútenými faktmi a s inými kybernetickými hrozbami. Spoločnosti sa uzatvárajú do mediálnych bublín republikánov a demokratov, leaverov a remainerov či systému a antisystému, ktoré navzájom nekomunikujú, a samotné voľby môžu skĺzavať do pretekov v čo najväčšej radikálnej mobilizácii môjho kmeňa. Pod vplyvom rastúceho populizmu sa spochybňujú doterajšie obchodné dohody a firmy sa musia pripravovať na diverzifikáciu odbytových trhov.  Zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia práce tiež nemôže byť magickým zdrojom vyrovnávania rozpočtu, ktorý sa využije vždy, keď treba, pretože stratíme konkurencieschopnosť. Populizmus vo všeobecnosti je v našom prieskume v rebríčku obáv CEOs vysoko. 

Časy optimalizácie nákladov sa po niekoľkých rokoch vracajú a zastihnú firmy pri implementácii nových technologických nástrojov. Ak na trhu práce zostanú k dispozícii ľudia vykonávajúci jednoduchšie nahraditeľné činnosti, môže to zase iba nahrávať populistickým a protekcionistickým silám. Podľa štúdie PwC Slovensko vedie v rebríčku podielu nahraditeľných pracovných miest automatizáciou a robotizáciou, až 44 % miest môže byť do roku 2035 nahraditeľných, najmä manuálnych a administratívnych. 

Všetky priemyselné revolúcie nakoniec priniesli ľudstvu pokrok, prosperitu a životnú úroveň nepredstaviteľnú predchádzajúcim generáciám. Biznis sa vždy musel agilne prispôsobiť novým podmienkam. Tlak globálnej konkurencie a zásadná zmena biznisového modelu mnohých priemyselných odvetví a služieb v kombinácii s nie neobmedzenou schopnosťou spoločnosti absorbovať zmeny určite zabezpečí, že CEOs sa najbližšie roky nudiť nebudú.
 

Alex Šrank
Country Managing Partner PwC 

Kontaktujte nás

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás