Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Okrem optimizmu a dobrého manažmentu budeme potrebovať aj schopnosti vidieť nové príležitosti a vyššiu kvalitu vzdelávania

Věra Výtvarová, Country Managing Partner, PwC Slovensko

Veľmi ma teší, že sa lídri firiem na Slovensku pozerajú na vývoj ich firiem v najbližších 12 mesiacoch tak pozitívne, ako to vyplýva zo Slovenského CEO prieskumu, ktorý prebiehal v septembri. Od marcového začiatku epidémie ubehlo už sedem mesiacov a to bol dosť dlhý čas, aby sme si stihli overiť, ako dokážu naši zamestnanci a zákazníci pracovať s technológiami a do akej miery sme všetci adaptabilní na nové podmienky. CEOs majú vo firmách pripravené plány a sú si istí, že dokážu zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, udržať si talenty, riadiť pohodu a morálku zamestnancov, zladiť potreby všetkých zainteresovaných strán. Takmer dve tretiny z nich ani neplánujú rušiť alebo prehodnocovať plánované investície.

Zvykli sme si na nový normál, ale vieme, ako rozvíjať, budovať vzťahy s klientmi a zamestnancami digitálne dlhodobo? Vieme, ako zmení táto doba naše vzťahy a lojalitu zamestnancov? Vieme nájsť úplne nové zdroje našich nových tržieb? Lídri firiem dôverujú svojim firmám a veľmi pevne veria, že zvládnu výzvy v najbližšom období, ale pochybujú o nových príležitostiach na získanie tržieb. Všetci budeme potrebovať dokázať omnoho viac, ako len zvládnuť nový normál, pretože vznikajú úplne nové potreby našich zákazníkov a zamestnancov a celej spoločnosti.

Na otázku, kam by malo Slovensko investovať miliardy z EÚ, sa lídri firiem jednoznačne zhodli na tom, že najviac na opatrenia podporujúce inteligentnú spoločnosť, ako je zvyšovanie platov učiteľov, revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, podpora povinného predprimárneho vzdelávania, zlaďovanie vzdelávania a pracovného trhu na stredných odborných školách, podpora profesijne orientovaných bakalárskych programov, implementácia systému overovania zručností nadobudnutých mimo formálneho systému vzdelávania. Ich odpoveď plne korešponduje s výsledkami prieskumov v minulých rokoch, keď lídri firiem na Slovensku považovali za najväčšie hrozby pre podnikanie na Slovensku práve kvalitu školstva.

Ľudia a ich schopnosť posúvať sa dopredu, viac sa vzdelávať, viac vnímať našich zákazníkov, kolegov, dodávateľov a viac investovať do školstva, vedy a výskumu, do implementácie technológií, jedine to nás posunie úspešne cez nový normál do budúcnosti. Ak nás pandémia niečo naučila, tak rozhodne to, že poznatky, vedomosti, úcta k faktom a úcta ku kvalite vzdelania, to jediné nám pomôže posunúť naše firmy a celú spoločnosť úspešne ďalej.

Kontaktujte nás

Věra  Výtvarová

Věra Výtvarová

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás