US GAAP a PCAOB/AICPA štandardy

Spoločnosť PwC Slovensko poskytuje vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti vedenia účtovníctva, výkazníctva a auditu podľa amerických predpisov, vrátane pracovníkov pôvodom z USA, ktorí v nej pracujú na medzinárodných projektoch a sú držiteľmi licencie US CPA, najvyššieho certifikátu pre audítorov v USA. Máme však aj lokálnych zamestnancov, ktorí majú bohaté skúsenosti s odbornou prácou v USA a sú podrobne oboznámení s požiadavkami na výkon auditu v súlade so štandardmi US GAAP a PCAOB/AICPA. 

 

Spoločnosť PwC Slovensko má viacero klientov z radov nadnárodných spoločností, ktoré sa nachádzajú v rebríčku Fortune 500 a sú kótované na americkej burze cenných papierov. Okrem toho, PwC vytvorila v regióne strednej a východnej Európy tím expertov na vedenie účtovníctva a výkazníctvo podľa amerických predpisov, korý funguje pre spomínaný región ako centrum excelentnosti pre záležitosti týkajúce sa danej problematiky. Vedúcim tohto tímu je Daniel Webster, partner spoločnosti PwC Slovensko, ktorý zároveň pôsobí aj ako líder tímu pre otázky účtovníctva a výkazníctva podľa amerických predpisov pre daný región. Naše skúsenosti a vedomosti nám dovoľujú pomáhať našim klientom s aplikovaním a zavádzaním amerických účtovných štandardov a vykonávať celosvetovo konzistentný audit podľa audítových požiadaviek PCAOB či AICPA.

Kontaktujte nás

Asif Nazir Khoja

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 218

Sledujte nás