Účtovné poradenstvo

Účtovní špecialisti PwC majú rozsiahle skúsenosti a znalosti ako slovenských, tak aj medzinárodných účtovných a regulačných predpisov.

Keď príde v podnikaní k zmene – napríklad k akvizícii či globálnej expanzii, prechodu na IFRS, prijatiu nových účtovných štandardov, špecifickej transakcii, previerke zo strany regulačného úradu, zmene vo vykazovaných finančných údajov a podobne – firma sa často ocitne v situácii, keď musí riešiť viaceré komplexné a časovo náročné účtovné záležitosti, z ktorých každá by mohla mať významný dopad na jej financie a prevádzku.

Keď príde v podnikaní k zmene – napríklad k akvizícii či globálnej expanzii, prechodu na IFRS, prijatiu nových účtovných štandardov, špecifickej transakcii, previerke zo strany regulačného úradu, zmene vo vykazovaných finančných údajov a podobne – firma sa často ocitne v situácii, keď musí riešiť viaceré komplexné a časovo náročné účtovné záležitosti, z ktorých každá by mohla mať významný dopad na jej financie a prevádzku.

Účtovní špecialisti PwC majú rozsiahle skúsenosti a znalosti ako slovenských, tak aj medzinárodných účtovných a regulačných predpisov. V spolupráci s vami sa budeme snažiť zadefinovať a poskytnúť vám to, čo vaša spoločnosť potrebuje.
Keď príde v podnikaní k zmene – napríklad k akvizícii či globálnej expanzii, prechodu na IFRS, prijatiu nových účtovných štandardov, špecifickej transakcii, previerke zo strany regulačného úradu, zmene vo vykazovaných finančných údajov a podobne – firma sa často ocitne v situácii, keď musí riešiť viaceré komplexné a časovo náročné účtovné záležitosti, z ktorých každá by mohla mať významný dopad na jej financie a prevádzku.

Účtovní špecialisti PwC majú rozsiahle skúsenosti a znalosti ako slovenských, tak aj medzinárodných účtovných a regulačných predpisov. V spolupráci s vami sa budeme snažiť zadefinovať a poskytnúť vám to, čo vaša spoločnosť potrebuje.
bulb

Ak sa vaša spoločnosť chystá realizovať významnú transakciu, vieme vám ponúknuť tieto služby:

Ak vaša spoločnosť plánuje uskutočniť zlúčenie, splynutie, reštrukturalizáciu skupiny, vieme vám ponúknuť:

Keď je vydaný nový IFRS štandard, vieme vám ponúknuť tieto služby:

Ak vaša spoločnosť prechádza z vykazovania slovenských účtovných predpisov na IFRS, vieme vám ponúknuť služby:

Ak vaša spoločnosť implementuje nový účtovný systém, nastavuje proces konsolidácie alebo ak potrebuje ...

< Back

< Back
[+] Read More

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 296

Sledujte nás