Audítorské služby

Náš audítorský tím ponúka klientom širokú škálu inovatívnych, vysokokvalitných a efektívnych riešení

Moderný audit reaguje na očakávania klientov a výzvy v oblasti technológií

Audítorský tím na Slovensku tvorí vyše 250 špecialistov. Naši audítori sa zameriavajú na špecifické odvetvia ekonomiky, aby sme klientom mohli zaistiť perfektnú znalosť ich odboru, príslušnú reguláciu, ako aj trendy na trhu. Snažíme sa hovoriť vašim jazykom, brať ohľad na vašu jedinečnú situáciu a vytvárať pre vás skutočnú hodnotu, ktorá podporuje dôveru investorov. 
loading-player

Playback of this video is not currently available

Spoločnosť PwC Slovensko poskytuje vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti vedenia účtovníctva, výkazníctva a auditu podľa amerických predpisov, vrátane pracovníkov pôvodom z USA, ktorí v nej pracujú na medzinárodných projektoch a sú držiteľmi licencie US CPA, najvyššieho certifikátu pre audítorov v USA. Máme však aj lokálnych zamestnancov, ktorí majú bohaté skúsenosti s odbornou prácou v USA a sú podrobne oboznámení s požiadavkami na výkon auditu v súlade so štandardmi US GAAP a PCAOB/AICPA.

Čítajte viac

Automatizovaný nástroj na efektívnu prípravu poznámok k účtovnej závierke

Predstavujeme Vám prvý automatizovaný nástroj na prípravu poznámok k účtovnej závierke. Tento efektívny nástroj je jediným svojho druhu na Slovensku. Bol vyvinutý odborníkmi z PwC, aby Vám ušetril čas a energiu pri vypĺňaní rozšíreného počtu tabuliek v poznámkach v účtovnej závierke. Postačí Vám vyplniť hlavnú knihu a jej údaje sa následne automaticky prenesú do výkazov a tabuliek v poznámkach v súlade s novelizovaným opatrením Ministerstva financií SR č. MF SR 4455/2003-92 z 25. októbra 2011.

Čítajte viac

Pomoc pri zvládnutí rastúcich nárokov kladených na výbory pre audit a orgány zodpovedné za správu spoločností v dôsledku prísnejšej regulácie a požiadaviek na kontrolu a riadenie (corporate governance). Špecializované riešenia a príručky, podľa ktorých sa dá zistiť, či a do akej miery plnia riadiace a kontrolné orgány klienta svoje povinnosti a adekvátne riadia možné riziká.

Slovenský tím pre zabezpečenie a kontrolu súladu riadenia podniku s odst. 404 amerického zákona Sarbanes-Oxley prešiel dôkladným školením v tejto oblasti a je doplnený odborníkmi, ktorí sa Sarbanes-Oxley venovali priamo v USA na oddeleniach "compliance". Naše znalosti a skúsenosti sú zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti auditu i súvisiaceho poradenstva.

Čítajte viac

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Líder oddelenia auditu, Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 296

Sledujte nás