Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Pandémia zhoršila ekonomické a sociálne postavenie žien podľa štúdie PwC Ženy v práci

08/03/21

 • COVID-19 spôsobuje „shecession“ – recesiu ekonomického postavenia žien.
 • Štúdia odhaduje, že progres v ekonomickom postavení žien sa koncom roku 2021 vráti na úroveň roku 2017.
 • V 17 z 24 OECD krajín sa zvýšila nezamestnanosť žien v roku 2020 – ženy boli viac zasiahnuté.
 • COVID-19 zvýšil nerovnováhu v starostlivosti o deti a domácnosť, čo spôsobilo, že počas pandémie stratilo prácu viac žien ako mužov.
 • Čím dlhšie bude toto vyššie zaťaženie žien trvať, tým viac žien natrvalo opustí trh práce, čo zvráti nielen pokrok smerom k rodovej rovnosti, ale aj spomalí hospodársky rast.
   

New York, Bratislava 8. marec 2021 Dosiahnutý pokrok v postavení žien v práci by sa mohol vrátiť na úroveň roku 2017 do konca roku 2021 následkom pandémie COVID-19 podľa analýzy uskutočnenej pre Index PwC Ženy v práci, ktorý meria ekonomické postavenie žien v 33 krajinách OECD*. Informácie z celého sveta dokazujú, že škody spôsobené COVID-19 a vládnymi politikami, ktoré reagujú na pandémiu, pociťujú nepomerne viac ženy.
 

Ekonomické postavenie žien sa za posledných deväť rokov v krajinách OECD každý rok zlepšovalo. Pandémia tento trend však teraz zvráti, pričom sa odhaduje pokles indexu medzi rokmi 2019 a 2021 o 2,1 bodu podľa analýzy Indexu PwC Ženy v práci. Index začne rásť až v roku 2022, keď by mal získať späť 0,8 bodu. Index PwC Ženy v práci predstavuje vážený priemer piatich ukazovateľov, ktoré hodnotia zapojenie žien na trhu práce a rovnosť v práci – rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, podiel pracujúcich žien, nezamestnanosť žien, podiel žien pracujúcich na plný úväzok a podiel žien v manažmente firiem.

Aby sa upravili nerovnováhy, ktoré pandémia spôsobí ženám v ich postavení v práci, musel by byť do roku 2030 pokrok v oblasti rodovej rovnosti dvakrát rýchlejší ako v minulosti.

 

„Podľa všetkých dostupných údajov sa ženy počas pandémie dostali pod väčší tlak ako muži, preto je úlohou štátu a zamestnávateľov zaujímať sa viac o postavenie a pracovné podmienky žien počas pandémie, vyhodnocovať a monitorovať situáciu a poskytovať dostupné možnosti, flexibilitu v práci a podporu,“ uviedla

Věra Výtvarová, country managing partner, PwC.

Neprimerané bremeno neplatenej starostlivosti o deti leží na ženách

Pred pandémiou venovali ženy neplatenej starostlivosti o deti (podľa prieskumu OSN Ženy) každý týždeň v priemere o šesť hodín viac ako muži. Počas pandémie ženy vzali na seba ešte viac a teraz sa venujú neplatenej starostlivosti o deti o 7,7 hodiny týždenne viac ako muži**. Táto „druhá zmena“ tvorí 31,5 hodiny týždenne, čo je takmer toľko práce ako na plný úväzok.

Toto zvýšenie neplatenej práce znížilo zapojenie žien do ekonomiky. Ak toto ďalšie bremeno pretrvá, spôsobí to, že viac žien natrvalo opustí trh práce, čo zvráti pokrok smerom k rodovej rovnosti a zníži produktivitu v ekonomike.

Zatiaľ čo niektoré ženy sa môžu rozhodnúť dočasne opustiť trh práce počas pandémie so zámerom vrátiť sa do práce po jej skončení, výskum ukazuje, že prerušenie kariéry má dlhodobý vplyv na vyhliadky žien na trhu práce, ženy sa následne vrátia k horšie plateným a menej kvalifikovaným pozíciám.
 

Slovensko sa dlhodobo umiestňuje najnižšie v rebríčku spomedzi krajín strednej a východnej Európy v rebríčku krajín OECD od roku 2000

Slovensko sa umiestnilo v aktuálnom rebríčku na 25. mieste z 33 krajín OECD. V roku 2000 dosahovalo dvakrát vyšší podiel žien v manažmente firiem oproti priemeru OECD (22 % vs 10 %), ale v roku 2018 dosahuje už len priemerné hodnoty (24 % vs 22 %), pretože v iných krajinách zastúpenie žien v manažmente výrazne rastie. Slovensko má pomerne vysoký rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, nižší podiel zamestnaných žien oproti ostatným krajinám. Pokiaľ by na Slovensku bol zamestnaný taký podiel žien ako vo Švédsku (71 % v roku 2020), vzrástol by HDP Slovenska o 6 %.

 

Index Ženy v práci (skóre)

2000

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Island

68,1

69,5

71,7

73,5

73,3

75,4

76,2

78,4

79,0

79,3

79,9

78,3

Švédsko

69,3

69,3

70,0

70,8

71,9

73,3

74,3

75,8

76,9

77,7

77,5

75,7

Slovinsko

65,0

73,4

73,2

71,8

67,9

68,1

68,1

71,2

73,7

74,6

75,6

74,2

Poľsko

48,4

51,2

60,7

60,2

59,7

61,6

64,1

66,0

67,4

70,7

70,3

69,7

Maďarsko

49,8

53,7

50,8

50,4

52,2

58,3

60,8

63,3

63,9

64,5

65,8

63,9

Česká republika

50,2

50,7

50,8

51,6

52,7

53,7

56,0

59,0

61,1

63,2

64,1

63,1

Estónsko

48,9

55,7

53,0

53,2

54,7

56,8

59,5

60,2

62,6

62,7

65,1

62,5

Slovensko

43,9

45,8

47,1

46,4

48,8

49,0

51,3

54,8

56,9

59,3

60,6

59

Island, Švédsko a Nový Zéland sú najúspešnejšie krajiny v rebríčku PwC Ženy v práci 2021

Rebríček krajín bol zostavený pred pandémiou COVID-19

Na prvom mieste v rebríčku ekonomického a sociálneho postavenia PwC Ženy v práci je znovu Island v rámci krajín OECD. Má stabilné veľmi úspešné výsledky v účasti žien na trhu práce (84 %), má malý rozdiel v miere účasti na trhu práce medzi mužmi a ženami (5 %) a veľmi nízku mieru nezamestnanosti žien (3 %). Na druhom mieste je znovu Švédsko. Nový Zéland zaznamenal vzostupný trend vo všetkých piatich ukazovateľoch a v priebehu deviatich rokov sa posunul o 5 miest v rebríčku. Dôvodom je vládna politika a história zastúpenia žien v politických inštitúciách.

Skokanom roka je Grécko, medzi rokmi 2018 a 2019 došlo k najväčšiemu nárastu indexového skóre, čo bolo spôsobené zlepšením všetkých ukazovateľov trhu práce okrem podielu zamestnaných žien na plný úväzok. Naopak, Portugalsko zaznamenalo najväčší pokles indexového skóre v rokoch 2018 až 2019 v dôsledku zväčšenia rozdielov v odmeňovaní žien a mužov o 5 percentuálnych bodov.

Ak by krajiny OECD zvýšili mieru zamestnanosti žien na úroveň Švédska (dlhodobo má najvyššiu zamestnanosť žien), nárast HDP by bol viac ako 6 biliónov dolárov ročne. Očakáva sa, že USA, ktoré majú jednu z najvyšších mier nezamestnanosti, by najviac získali vyššou zamestnanosťou žien  – až 1,7 bilióna dolárov ročne.

Od roku 2000 najväčšie zlepšenie dosiahlo Luxembursko, zatiaľ čo USA zaznamenali najväčší pokles.
 

Poznámky pre editorov:

 1. * Päť ukazovateľov, ktoré tvoria Index PwC Ženy v práci, sú: rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, účasť žien na pracovnej sile, rozdiel medzi účasťou mužov a žien na pracovnej sile, nezamestnanosť žien a miera zamestnanosti žien na plný úväzok
 2. ** OECD Short Term Labour Market Statistics
 3. *** Zdroj: HMRC Coronavirus Job Retention Scheme statistics, December 2020
 4. Ročný Index Ženy v práci využíva údaje OECD (reálne údaje) za rok 2019. Na posúdenie potenciálneho vplyvu COVID-19 na index používame na odhad indexu v rokoch 2020, 2021 a 2022 predpovede veľkosti trhu práce a miery nezamestnanosti OECD
 5. Kompletnú štúdiu Index PwC Ženy v práci nájdete tu:. https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html
 6. Ak chcete požiadať o rozhovor s našimi ekonómami, kontaktujte, prosím, ashley.worley@pwc.com
 7. Štúdiu PwC o návrate žien do práce nájdete tu: https://www.pwc.co.uk/economic-services/women-returners/pwc-research-women-returners-nov-2016.pdf
   

PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 155 krajinách sveta s vyše 284 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2021 PwC. Všetky práva vyhradené
 

Kontaktujte nás

Věra Výtvarová

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Ashley Worley

Global Corporate Affairs & Communications, PwC United States

Tel: +1 404 476 9186

Sledujte nás