Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Štúdia Paying Taxes 2019: Pobaltské krajiny vedú rebríček v strednej a východnej Európe, Slovensko stratilo pozíciu lídra V4 v rebríčku

20/11/18

 
Lotyšsko, Estónsko, Gruzínsko a Litva vďaka reformám znovu obsadili miesta v druhej desiatke vo svete. Spomedzi EÚ krajín sú najúspešnejšie Írsko, Dánsko a Fínsko. V Estónsku potrebujú firmy na splnenie si daňových povinností 50 hodín, na Slovensku 192 hodín – ale najmenej vo V4. Slovensko má desiate najvyššie daňové a odvodové zaťaženie v rámci krajín EÚ & EFTA.

 

 

Washington, Bratislava 20. novembra 2018 – O miere administratívnej záťaže pri správe a výbere daní rozhodujú zrealizované reformy a technológie využívané na strane štátu a firiem podľa výsledkov 13. ročníka štúdie Paying Taxes 2019, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC. Najväčšími výzvami pre väčšinu krajín je výška daňového a odvodového zaťaženia, zavádzanie nových technológií a postup úradov po podaní daňových priznaní, ktoré môžu zdržiavať vrátenie preplatkov. Štúdia skúma jednoduchosť platenia daní v 190 krajinách na príklade modelovej – strednej veľkej firmy v domácom vlastníctve v jednotlivých krajinách podľa stavu legislatívy ku koncu roka 2017. Rebríček krajín sa zostavuje na základe štyroch parametrov – celkového daňového a odvodového zaťaženia, celkového času potrebného na splnenie daňových a odvodových povinností, počtu platieb a post-filing indexu, ktorý odzrkadľuje procesy po podaní daňového priznania.

 

Na umiestnenie Slovenska v rebríčku má negatívny vplyv najmä desiate najvyššie daňové zaťaženie v rámci krajín EÚ & EFTA podľa stavu daňovej legislatívy ku koncu roka 2017 vo výške 49,7 %, čo je o 10 percentuálnych bodov vyššie, než je priemer krajín EÚ & EFTA vo výške 39,3 %, a aj značne vyššie ako priemer za všetkých 190 krajín podieľajúcich sa na štúdii vo výške 40,4 %.

 

  Celková daňová sadzba Počet hodín  Celkový počet platieb

Post-filing
index

Umiestnenie v rebríčku
Slovensko 

49,7 %

192

8

87,2

48

Česká republika

 46,1 %

230

8

90,8

45

Poľsko

40,7 %

334

7

77,4

69

Maďarsko

40,5 %

277

11

63,9

86

Estónsko

48,7 %

50

8

99,4

14

Lotyšsko 36 % 169 7 98,1 13
Litva 42,6 % 99 10 97,5 18

* Paying Taxes 2019 vychádza zo stavu legislatívy k 31. 12. 2017
 
Umiestnenie Slovenska komentuje Christiana Serugová, partner a líder oddelenia daňového poradenstva PwC Slovensko:

Aké legislatívne opatrenia a zmeny by mohli pomôcť tomu, aby Slovensko svoju pozíciu v rebríčku zlepšilo?

„Pozícia Slovenska v rebríčku sa rapídne nezlepšuje, inšpiráciu by sme mali čerpať od pobaltských krajín, ktoré reformy a elektronizácia daňovej správy vystrelili do čela rebríčka. Je dlhodobo znepokojujúce, že rozloženie daňového zaťaženia práce a dane z príjmov právnických osôb je stále veľmi nerovnomerné. Na Slovensku tvorí daňové a odvodové zaťaženie práce 39,7 %, daň z príjmov právnických osôb 9,09 % a ostatné dane 0,8 % celkovej daňovej sadzby. Ide o veľmi nerovnomerné prerozdelenie daňového zaťaženia medzi zdanenie práce a zisku podnikov, pričom súčet týchto dvoch zložiek predstavuje až 98 % celkového daňového zaťaženia. Okrem pokračujúcej elektronizácie daňovej správy by prispelo k zlepšeniu celkovej „daňovej známky“ Slovenska najmä zníženie daňového a odvodového zaťaženia práce a zjednodušenie daňového systému. Zmeny v oblasti zvýšenia maximálnych stropov na odvody sociálneho zabezpečenia postavenie Slovenska v porovnaní s najbližšími susedmi ani krajinami EÚ rozhodne nezlepší. Alarmujúce je aj porovnanie nášho umiestnenia s krajinami, ktoré reformy daňovej správy a daňových systémov začali riešiť veľmi intenzívne, čo im prinieslo umiestnenie ďaleko pred nami – napr. Gruzínsko, Azerbajdžan, Macedónsko, Moldavsko.“

Christiana Segurová, Partner

 

Česko predbehlo Slovensko a má najlepšie postavenie vo V4,
avšak vzdialené od úspešných pobaltských krajín

 

 

Česká republika sa posunula z 53. na 45. priečku vďaka zníženiu času na splnenie daňových povinností a miernemu zníženiu daňového a odvodového zaťaženia. Slovensko v tomto ročníku štúdie obsadilo 48. miesto, oproti minulému roku v celkovom hodnotení systému platenia daní si zlepšilo pozíciu o jedno miesto vďaka zníženiu daňového a odvodového zaťaženia o 1,9 percentuálneho bodu z 51,6 % na 49,7 %. Poľsko spadlo o osemnásť miest na 69. priečku, Maďarsko sa posunulo na 86. priečku zo 77. miesta najmä pre zníženie daňového a odvodového zaťaženia z 46,5 % na 40,5 %. Poľsko a Maďarsko držia dlhodobo negatívne rekordy – veľmi vysoký počet hodín potrebných na splnenie daňových povinností – 334 a 277 hodín, čo je najviac v EÚ a EFTA priestore. V Poľsku sa zvýšil počet hodín medziročne o 76 kvôli zavedeniu nových povinností v oblasti reportovania pre DPH, ako aj zvýšenie administratívnej záťaže v rámci vykazovania DPH.

V rebríčku sa lepšie ako Slovensko a Česko umiestnili okrem pobaltských krajín a Gruzínska aj také krajiny ako Azerbajdžan, Macedónsko, Moldavsko, Slovinsko a Kosovo. 

Krajina

Celkové poradie

Obťažnosť platenia daní (celkové skóre v bodoch) Celkové daňové a odvodové zaťaženie (TTCR) % Celkový čas na splnenie daňových povinností (v hodinách) Počet platieb daňovým úradom

Post-filing index

Lotyšsko

13

89,7

36,0

169

7 98,1

Estónsko

14

89,6

48,7

50

8 99,4

Gruzínsko

16

89,0

9,9

220

5

85,9

Litva

18

88,7

42,6

99

10 97,5

Azerbajdžan

28

85,2

40,8

159

6 83,8

Macedónsko

31

84,7

13,0

119

7 56,4

Moldavsko

35

84,6

40,5

181

10 90,8

Slovinsko

41

83,3

31,0

233

10 80,0
Kosovo

44

81,9

15,2

154

10 55,5
Česká republika

45

81,4

46,1

230

8 90,8
Slovensko

48

80,6

49,7

192

8 87,2
Rumunsko

49

80,3

40,0

163

14 76,8
Rusko

53

79,8

46,3

168

7 73,1
Ukrajina

54

79,4

41,7

328

5 86,0
Kazachstan

56

79,3

29,4

182

7 48,9
Čierna Hora

68

76,7

22,2

300

18 70,5
Poľsko

69

76,5

40,7

334

7 77,4
Malta

71

76,2

44,0

139

8 52,5
Srbsko

79

74,8

36,6

226

33 91,1
Maďarsko

86

73,8

40,3

277

11 63,9
Chorvátsko

89

72,7

20,5

206

34 66,7
Bulharsko

92

72,0

27,7

453

14 71,0
Bielorusko

99

70,7

53,3

184

7 50,0
Albánsko

122

64,9

37,3

252

35 60,1
Bosna a Hercegovina

139

60,4

23,7

411

33 47,7
Kirgizsko

150

56,5

29,0

225

51 37,4

 

K najväčšiemu zníženiu daní a odvodov v rámci EÚ & EFTA
došlo v Maďarsku

 

 

V 24 z 32 krajín EÚ & EFTA prebehli reformy týkajúce sa daňového a odvodového zaťaženia.  K najväčšiemu zníženiu došlo v Maďarsku o 6,1 percentuálneho bodu na úroveň 40,3 %, pretože povinná daňová sadzba na sociálne zabezpečenie platená zamestnávateľom klesla z 27 % na 22 % a štartovná sadzba dane z príjmov právnických osôb (DPPO) klesla z 10 % na 9 %. Najväčšie zvýšenie nastalo v Taliansku o 5,1 percentuálneho bodu na 53,1 % najmä z dôvodu zrušenia výnimky pri sociálnom zabezpečení pre novo zamestnaných. Tento negatívny vplyv čiastočne zmiernilo zníženie DPPO z 27,5 % na 24 % a zvýšenie odpočítateľných nákladov na 40 % pri niektorých aktívach.

 

 

 

Najlepší post-filing index
dosahujú v rámci krajín strednej a východnej Európy
pobaltské krajiny

 

 

Štúdia prináša post-filing index, ktorý používa štyri subindikátory – čas, ktorý je potrebný na vrátenie nadmerného odpočtu DPH (v hodinách), čas na získanie nadmerného odpočtu naspäť (v týždňoch), čas na vybavenie opravy neúmyselnej chyby v dani z príjmov právnických osôb vrátane z toho vyplývajúcej daňovej kontroly (v hodinách) a čas potrebný na realizáciu daňovej kontroly dane z príjmov právnických osôb, ak je to potrebné (v týždňoch).

 

Prehľad výsledkov Paying Taxes 2019* – Slovensko/EÚ&EFTA/celosvetový priemer

  Celková daňová sadzba Počet hodín vynaložených na splnenie daňovej povinnosti Počet daňových platieb Post-filing index
Slovensko 49,7 % 192 8 87,2
EÚ & EFTA

39,3 %

161

12 81,6
Svet – 190 krajín

40,4 %

237

23,8 59,6

*Paying Taxes 2019 vychádza zo stavu legislatívy k 31. 12. 2017

Celková daňová sadzba

 

Celková daňová sadzba

Slovenská republika

Celková daňová sadzba

DPPO

Odvody zo mzdy

Ostatné dane

Paying Taxes 2019

49,7 %

9,09 %

39,7 %

0,8 %

Paying Taxes 2018

51,6 %

10,5%

39,7 %

1,4 %

Paying Taxes 2016

51,2 %

10,5 %

39,7 %

1,0 %

*Paying Taxes 2019 vychádza zo stavu legislatívy k 31. 12. 2017

Za rok 2017 celkové daňové a odvodové zaťaženie práce platené zamestnávateľom malo znovu najvyšší podiel v priemere na celkovom daňovom a odvodovom zaťažení v rámci regiónu EÚ EFTA (65 %) a takisto aj najvyšší podiel na čase potrebnom na splnenie daňových a odvodových povinností (46 %), ale malo nízky podiel na počte platieb (24 %).

 

 

Celkové umiestnenie Slovenska v rebríčku Paying Taxes – história

Slovenská republika

Celkové umiestnenie

Paying Taxes 2019

48. miesto 

Paying Taxes 2018

49. miesto 

Paying Taxes 2017

56. miesto 

Spomedzi starých krajín EÚ najlepšie hodnotenie správy a platenia daní získalo Írsko, Dánsko a Fínsko s najnižším daňovým a odvodovým zaťažením a vysokým skóre za post-filing index. Ku krajinám s nízkym počtom hodín potrebných na splnenie daňových a odvodových povinností sa radí okrem Luxemburska ešte Írsko, Nórsko a Fínsko. Naopak, na chvoste rebríčka sa nachádza Taliansko na 118. mieste, spolu s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou skončili ako jediné európske krajiny v druhej stovke krajín. V druhej päťdesiatke krajín sa nachádza Francúzsko, Belgicko a Grécko.

Staré krajiny EÚ

Celkové poradie

Obťažnosť platenia daní (celkové skóre v bodoch)

Celkové daňové a odvodové zaťaženie (TTCR) %

Celkový čas na splnenie daňových povinností (v hodinách)

Počet platieb daňovým úradom

Post-filing index

Írsko

4

94,5

26,0

82

9

92,9

Dánsko

9

91,1

23,8

132

10

89,1

Fínsko

11

90,6

37,3

90

8

93,1

Luxembursko

22

87,4

20,5

55

23

83,8

Spojené kráľovstvo

23

87,1

30,0

105

8 71,0

Švédsko

27

85,3

49,1

122

6 90,7

Nórsko

30

84,8

37,0

79

5 62,6

Španielsko

34

84,6

47,0

148

9 93,6

Rakúsko

40

83,5

51,5

131

12 98,5

Nemecko

43

82,1

49,0

218

9 97,7

Francúzsko

55

79,3

60,4

139

9 92,4

Belgicko

60

77,5

57,7

136

11 83,5

Grécko

65

76,9

51,9

193

8 75,7

Taliansko

118

66,3

53,1

238

14 52,4

 

„Táto správa poukazuje na to, do akej miery môžu nové technológie, keď sa implementujú strategicky, priniesť výrazné zvýšenie efektívnosti výberu daní na strane tak daňových úradov, ako aj na strane firiem. Treba si však uvedomiť, že zlepšenie daňových systémov neprinesie technológia samotná. Daňové systémy musia byť jednoduché, konzistentné, ľahko zrozumiteľné a dobre spravované, aby uľahčili výber a platenie daní. Toto môže zvýšiť daňové príjmy štátu bez zvyšovania daní a zavádzania nových daní. Aby sa to podarilo, musia daňoví profesionáli a politici mať správne informácie a zručnosti, aby im technológie mohli pomôcť,“ 

hovorí Andrew Packman, vedúci sekcie transparentnosti daní a celkových daňových poplatkov v PwC.

 

Všeobecné zistenia štúdie Paying Taxes 2019 potvrdzujú trendy, ktoré vyplývajú zo štúdie od roku 2004:
 

  • Priemerný čas na splnenie daňových povinností klesol o 83 hodín z 324 na 241.

  • Priemerný počet platieb klesol 34,4 na 24,1 od roku 2004 pod vplyvom zavádzania technológií.
     
  • V roku 2017 klesla daň z príjmov právnických osôb v 58 krajinách a vzrástla v 37 krajinách, pričom daň z príjmov fyzických osôb opačne – klesla v 17 krajinách a zvýšila sa v 39 krajinách. Tento trend klesania dane z príjmov právnických osôb a rastu dane z príjmov fyzických osôb pozorujeme od roku 2005.

  • V priemere vrátenie nadmerného odpočtu DPH trvá 19,2 týždňa v rozvinutých  ekonomikách a viac ako dvakrát tak dlho v rozvojových ekonomikách (44 týždňov).

 

Poznámky pre vydavateľa

1.       Štúdia Paying Taxes je súčasťou projektu o podnikaní Doing Business, ktorý pracuje s „modelovou“ spoločnosťou. Modelová spoločnosť je domácou výrobnou a maloobchodnou firmou strednej veľkosti, ktorá je vybraná zámerne tak, aby sa s jej podnikateľskou činnosťou mohli stotožniť firmy na celom svete. Je daná štandardná vzorka faktov, takže generované daňové ukazovatele možno porovnávať v rozličných odlišných ekonomikách bez toho, aby boli výrazne deformované stimulmi a úľavami pre špecifické odvetvia. Ide o jednoduchý domáci podnikateľský subjekt kvôli tomu, aby ťažisko výsledkov spočívalo výlučne na lokálnom daňovom systéme.

2.      Štúdia Paying Taxes 2019 pracuje s informáciami o všetkých daniach a odvodoch, ktoré musí stredne veľká firma zaplatiť v danom roku, takisto ako aj administratívnej záťaži pri správe a platení daní a riešení procesov po splnení daňových povinností.  Dane a odvody zahŕňajú daň zo zisku (v SR daň z príjmov právnických osôb), odvody na sociálne zabezpečenie a dane z objemu miezd, ktoré uhrádza zamestnávateľ, majetkové dane, daň z prevodu majetku, daň z dividend, daň z kapitálového príjmu, daň z finančných operácií, daň z likvidácie odpadu, daň z motorových vozidiel, cestnú daň a ostatné drobné dane a poplatky.

3.      Štúdia Paying Taxes zahŕňa post-filing index, ktorý analyzuje procesy nasledujúce po splnení daňových povinností pri žiadostiach o vrátenie daňových preplatkov. Post-filing index meria dva procesy, ktoré môžu nastať po splnení daňových povinností – dane z pridanej hodnoty a vrátenie DPH a opravy chyby pri dani z príjmov právnických osôb vrátane prípadného auditu z toho vyplývajúceho. Viac informácií nájdete na: www.pwc.com/payingtaxes.

4.      Edícia Paying Taxes 2019 bola spracovaná v období od júna 2017 do júna 2018, pričom vychádzala z legislatívy platnej k 31. 12. 2017. Viac informácií o štúdii Paying Taxes nájdete na stránke www.pwc.com/payingtaxes.

5.      Ročná správa Paying Taxes vychádza z informácií v štúdii skupiny Svetovej banky Doing Business, z kapitoly Paying Taxes. Viac informácií o štúdii Doing Business nájdete na stránke www.doingbusiness.org.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 158 krajinách sveta s vyše 250 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.
 

O skupine Svetovej banky

Skupina Svetovej banky zohráva kľúčovú úlohu v globálnej snahe skoncovať s extrémnou chudobou a podporiť spravodlivé rozdelenie prosperity. Tvorí ju päť inštitúcií: Svetová banka vrátane Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) a Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (ICSID). Tieto inštitúcie, ktoré navzájom spolupracujú vo vyše 100 krajinách, poskytujú financovanie, poradenstvo a iné riešenia, ktoré krajinám umožňujú venovať sa najnaliehavejším výzvam, ktoré podmieňujú ich ďalší rozvoj. Viac informácii nájdete na stránkach www.worldbank.org, www.miga.org a www.ifc.org.

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás