Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Poradenská spoločnosť PwC uzavrela strategické partnerstvo so spoločnosťou Alteryx

28/04/22

Prístup k platforme globálneho lídra v oblasti dátových analýz podporí efektívnu transformáciu firiem založenú na spracovaní údajov
 

Bratislava 28. apríla 2022 – PwC v strednej a východnej Európe uzavrela strategické partnerstvo so spoločnosťou Alteryx, globálnym lídrom v oblasti automatizácie dátových analýz. Partnerstvo umožní klientom PwC v strednej a východnej Európe v 27 krajinách získať prístup k platforme spoločnosti Alteryx – Analytics Automation na báze spolupráce softvér ako služba (SaaS – Software as a Service).

 

„Prístup k jednotnej komplexnej platforme na automatizáciu dátových analýz, akú ponúka Alteryx, je kľúčom k zvýšeniu prevádzkovej efektívnosti naprieč celou firmou. Vedie k presnejšiemu a rýchlejšiemu spracovaniu údajov, ktoré je kľúčové pre efektívne rozhodovanie nielen v biznise. Nie všetky spoločnosti majú také zázemie, aby si mohli dovoliť vybudovať svoje plnohodnotné technologické tímy a potrebnú infraštruktúru. Preto sme sa rozhodli priniesť našim klientom možnosť využívať pokročilú automatizáciu dátových analýz a strojového učenia bez toho, aby museli masívne investovať do digitálneho upskillingu svojich zamestnancov a do potrebnej infraštruktúry,“ hovorí Dagmar Haklová, PwC CEE Alteryx Partnership Leader.

Dagmar Haklová, PwC CEE Alteryx Partnership Leader

„Vo firmách rastie dopyt po nástrojoch, ktoré dokážu rýchlo a efektívne spracovávať údaje, ktorých má každá firma obrovské množstvo, a preto je nevyhnutné zjednotiť a zjednodušiť dátové analýzy v rámci celej organizácie. My v PwC vidíme veľký potenciál v celej strednej a východnej Európe, pomáhame zákazníkom maximalizovať využitie platformy Alteryx a prinášame pokročilé dátové nástroje pre analýzy všetkým bez ohľadu na ich interné kapacity, aby sme podporili digitálnu transformáciu v celom regióne,“ hovorí Barb Huelskamp, ​​Senior Vicepresident pre globálne partnerstvá v spoločnosti Alteryx.

Barb Huelskamp, ​​Senior Vicepresident pre globálne partnerstvá v spoločnosti Alteryx

V rámci spolupráce „softvér ako služba“ sú špecialisti v PwC v strednej a východnej Európe schopní navrhnúť v rámci platformy Alteryx spôsob automatizácie dátových procesov – a poskytnúť online prístup pre používanie týchto riešení vždy, keď to klienti budú potrebovať bez toho, aby museli požiadať PwC, aby nahrali údaje a poskytli im potrebné informácie.

Spoločnosti sa potrebujú zamerať na využitie údajov, aby získali informácie nevyhnutné pre riadenie firmy a pre povinný reporting, ktorých rozsah sa neustále zvyšuje novými reguláciami. Zamestnanci tak musia na rôznych oddeleniach mesačne tráviť stovky hodín opakovanou manuálnou prácou, aby spracovali potrebné údaje, a to je ťažkopádne a neefektívne. Partnerstvo PwC a Alteryx rieši tieto problémy automatizáciou rutinných a časovo náročných manuálnych dátových procesov spôsobom, ktorý je šitý na mieru firmám, znižuje časovú náročnosť a kvalifikačné bariéry potrebné na prijímanie kritických rozhodnutí.

Platformu Alteryx je možné využiť na automatizáciu dátových analýz akéhokoľvek druhu, od prípravy údajov až po ich analýzu, vytváranie modelov v rámci strojového učenia a prípravu výstupov údajov v požadovaných formátoch. Spoločnosti môžu zrýchliť interné procesy, minimalizovať čas na identifikáciu a opravu ľudských chýb, riešiť technické problémy pri práci s extrémne veľkými súbormi údajov, štandardizovať dátové procesy a minimalizovať manuálnu prácu vynaloženú na opakované dátové úlohy. Týmto spôsobom môžu zvýšiť pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov s väčším prehľadom údajov a lepšou kontrolou údajov.

PwC využíva Alteryx vo viacerých oblastiach s výbornými výsledkami v automatizácii dátových procesov v manažmente a štatistickom výkazníctve, kontrolách, konsolidácii, príprave vstupov pre ERP systémy, formátovaní denných zápisov,  odsúhlasovaní údajov, transferovom oceňovaní,  daňových výpočtoch a kontrolách, fakturácii, zostavení účtovnej závierky, odsúhlasení miezd a iných údajov, colných výpočtoch, zákonnom výkazníctve a mnohých iných.

Využívanie platformy Alteryx prináša hodnotu nielen vo financiách, účtovníctve, daniach a HR, ale aj vo všetkých oblastiach v biznise, kde informované rozhodnutia založené na údajoch riešia najťažšie biznisové problémy.
 

Aliancia PwC CEE – Alteryx je pokračovaním globálneho partnerstva PwC so spoločnosťou Alteryx. Zakladá sa na rozsiahlych skúsenostiach PwC v celom regióne s vytváraním riešení na transformáciu údajov a ich interným využívaním, a to kombináciou analýzy údajov, financií, účtovníctva a daní s našimi digitálnymi zručnosťami.

Skúsenosti PwC v strednej a východnej Európe s platformou Alteryx sú rozsiahle:

 • máme viac ako 1 670 aktívnych používateľov Alteryxu v roku 2022;
 • navrhli sme takmer 5 000 pracovných postupov Alteryx v rámci PwC v strednej a východnej Európe len na platforme Alteryx (okrem toho mnoho ďalších určených na uloženie a využívanie);
 • špecialisti v PwC CEE majú jedinečnú kombináciu zručností Alteryx a dátových analýz, financií, účtovníctva, daní, ESG atď.

Kľúčové výsledky spolupráce PwC a Alteryx Global Alliance

 • V PwC využívame platformu Alteryx od roku 2018 na automatizáciu dátových procesov v oblasti auditu, účtovníctva, daní, HR, firemného poradenstva a iných oblastí biznisu.
 • PwC má celosvetovo viac ako 50 000 špecialistov na Alteryx, tisíce odborníkov s certifikátom Core, Advanced a Expert na Alteryx.
 • PwC je lídrom vo viac ako 100 reportoch hlavných analytikov vrátane ocenení a umiestnenia v rebríčkoch renomovaných zdrojov:
  • Poskytovatelia dátových a analytických služieb 2020 (líder Gartner Magic Quadrant)
  • Worldwide Business Analytics Consulting and Systems Integration Services 2020 (IDC MarketScape Leader)
  • Worldwide Cloud Business Analytics Services 2020 (líder IDC MarketScape)
  • Poradenstvo v oblasti AI (Forrester Leader)

Pre viac informácií – navštívte našu špecializovanú webovú stránku.

 

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 156 krajinách sveta s vyše 295 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2022 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás