COVID-19: Hotline konzultácie s odborníkmi PwC

Aktuálna situácia prináša denne množstvo otázok v rôznych oblastiach:

  • Ako prijaté opatrenia ovplyvnia naše daňové a odvodové povinnosti? Existuje možnosť odkladu podania daňových priznaní, platenia daní, odvodov, preddavkov na daň? Bližšie informácie môžete nájsť tu.
  • Ako zamestnávateľ ste museli zatvoriť alebo obmedziť svoju prevádzku. Aké sú vaše nároky na podporu od štátu podľa súčasnej legislatívy „Lex Korona“? Bližšie informácie môžete nájsť tu.
  • Chcete zvýšiť likviditu a sanovať vaše prevádzkové straty z verejných zdrojov? Preorientovala sa vaša spoločnosť na R&D a výrobu materiálu potrebného v boji s  COVID-19? Môžete získať mimoriadnu verejnú podporu. Bližšie informácie môžete nájsť tu.
  • Aký má COVID-19 dopad na účtovnú závierku spoločnosti? Ako účtovať o príspevkoch súvisiacich s prijatými opatreniami a štátnou pomocou? 
  • Na aké bezpečnostné opatrenia musíme pamätať pri práci zamestnancov z domu? Za akých podmienok môže spoločnosť spracúvať zdravotné údaje, aby svojich zamestnancov lepšie chránila?
Ponúkame vám možnosť bezplatne prediskutovať konkrétne prípady priamo s našimi odborníkmi v danej oblasti.
Kontakty na našich odborníkov:

Daň z príjmu právnickych osôb:
Christiana Serugová
Vedúci partner daňového a právneho oddelenia
Tel: +421 903 261 010

Zdaňovanie fyzických osôb
Zuzana Maronová
Senior manažér
Tel: +421 911 010 528

Daň z pridanej hodnoty:
Eva Fričová
Senior manažér
Tel: +421 903 268 048

Právne poradenstvo:
Štefan Palkovič
Advokát
Tel: +421 911 058 124

Úverové nástroje:
Marián Jantulík
Konzultant
Tel: +421 910 875 496

Príspevky na udržanie zamestnanosti:
Jana Kolesárová
Konzultant
Tel: +421 903 498 579
 

Kapitálové trhy a účtovné poradenstvo:
Martin Gallovič
Partner pre finančné služby na oddelení auditu
Tel: +421 911 423 304

Kapitálové trhy a účtovné poradenstvo:
Lukáš Ciran
Senior manažér
Tel: +421 904 941 464

Kapitálové trhy a účtovné poradenstvo:
Erika Vitálošová
Manažér
Tel: +421 911 423 309

Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť:
Marek Frecer
Senior manažér
Tel: +421 915 998 429

Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť:
Michal Maco
Senior manažér
Tel: +421 918 764 019
 

Sledujte nás