Webináre Akadémie PwC

Vážení klienti, 

pripravili sme pre Vás cyklus pravidelných webinárov zameraných na oblasti financií, riadenia ľudských zdrojov a projektového manažmentu. 

Odborné témy navrhli a spracovali lektori Akadémie PwC s ohľadom na súčasnú situáciu, aby Vám pomohli lepšie sa zorientovať a riešiť aktuálne problémy vo Vašej spoločnosti. 

 

Webináre Akadémie PwC

Ako čítať IFRS účtovnú závierku (registrácia ukončená)

Účtovná závierka zachytáva údaje, z ktorých sa dozvedáme o podmienkach, priebehu a výsledkoch hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok. Dokážeme posúdiť výnosnosť, stabilitu aj rast spoločnosti. Čo je pre nás podstatné sledovať, aby sme sa správne rozhodli?

Počas webináru Vás lektorka Alexandra Sviteková prevedie vybranými závierkami slovenských spoločností pripravených podľa IFRS. Cieľom prezentácie je ukázať aj čitateľom bez predchádzajúcich skúseností v účtovníctve, ako nájsť v závierkách dôležité informácie o vykazujúcej spoločnosti. 

Alexandra Sviteková je od roku 2010 lektorkou Akadémie pre oblasť finančného účtovníctva. V súčasnosti vyučuje viaceré skúšky z kvalifikácií ACCA a FIA a je odbornou garantkou študijného programu IFRS Akadémia v slovenskom jazyku. Má rozsiahle skúsenosti s auditom účtovných závierok v PwC, je členkou ACCA (Asociácie certifikovaných účtovníkov) a SKAU (Slovenská komora audítorov). 

Čítať viac...

IFRS 16 - najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu (registrácia ukončená)

Štandard o účtovaní lízingu IFRS 16 nadobudol účinnosť už pred rokom a pol a zasiahol takmer všetky spoločnosti. Naši odborníci na účtovanie podľa IFRS štandardov získali rozsiahle skúsenosti pri implementácii štandardu u klientov z rôznych oblastí. Pripravili pre Vás odpovede na najčastejšie otázky a zhrnutie najčastejších chýb, ktoré sa vyskytovali v súvislosti s aplikáciou IFRS 16.

Michala Kulová pracuje pre PwC Slovensko od roku 2008, v súčasnosti na pozícii manažérky. Ako konzultantka má skúsenosti s poskytovaním účtovných poradenských služieb pre rôzne druhy komplexných obchodných transakcií, a to v súlade s IFRS, aj podľa slovenských postupov účtovania. Počas audítorskej praxe viedla tímy overujúce účtovné závierky lokálnych i medzinárodných spoločností operujúcich v rôznych odvetviach a získala hodnotné lektorské skúsenosti. 

 

Čítať viac...

Ako skrotiť kognitívne skreslenia pri rozhodovaní v HR práci (webinár zrušený)

Ako často klameme samých seba? Zdá sa, že oveľa častejšie, ako si uvedomujeme. Nie je to však naša chyba. Náš mozog je takto konštruovaný. Aby fungoval rýchlo, vyberá si skratky. Ak si to nevšimneme, kognitívne skreslenie sa môže rýchlo stať naším nepriateľom.

V práci s ľuďmi robíme rozhodnutia neustále. Pri oslovovaní kandidátov, počas pracovného pohovoru, pri hodnotení výkonu a vytváraní optimálnych pracovných podmienok a vzťahov. Naše rozhodovanie je ako cesta mínovým poľom, na ktorej na nás číhajú nástrahy vo forme subjektívneho vnímania skutočnosti na základe minulých zážitkov, momentálneho naladenia či kontextu, v ktorom sa práve nachádzame.

Olívia Hurbanová je držiteľkou ceny Lektor roka. Dlhodobo sa venuje aplikácii behaviorálnych vied na oblasť biznisu a vzdelávaniu v oblasti komunikácie. Olívia čerpá poznatky aj z neurobiológie a evolučnej biológie. Pri CIPD Masterclass vychádza z aplikačného výskumu CIPD v oblasti neurovedy v prostredí HR. Olívia nemá rada stereotyp a obzvlášť ten v myslení. Vysvetlí vám, prečo je fajn narúšať zaužívané pravidlá, spochybňovať autority, status quo či vaše skalopevné presvedčenia. 

 

Čítať viac...

Design Thinking: Naučte sa rozumieť svojim zákazníkom (registrácia ukončená)

V posledných desaťročiach sa stalo nevyhnutnosťou rozvíjať a zdokonaľovať zručnosti, ktoré nám umožňujú porozumieť a prispôsobiť sa rýchlym zmenám v našom prostredí. Proces dizajnového myslenia ponúka prostriedky na inovatívne premýšľanie "out of the box" a umožňuje lepšie rozpoznať a pochopiť potreby a očakávania Vašich zákazníkov, a najmä nájsť nové spôsoby, ako im vyhovieť. 

Jiří Benedikt je trénerom zručností potrebných pre budúcnosť, stratégom a lektorom Akadémie PwC. Päť rokov pôsobil v spoločnosti PwC v oblasti riadenia projektov zameraných na Lean manažment a 3 roky ako generálny riaditeľ úspešného startupu. Zameriava sa na dizajnové myslenie, Lean Six Sigma metodológiu a digitálne zručnosti. Je tiež pravidelným blogerom a hostiteľom podcastov.

Čítať viac...

Prehľad niektorých dôležitých zmien v oblasti dane z príjmu a DPH platných od 1. 1. 2020 (registrácia ukončená)

Daňoví špecialisti PwC pre Vás pripravili stručný prehľad nákladov daňovo uznateľných po zaplatení po zmenách platných od roku 2020.

Tiež Vám priblížia problematiku novej DPH úpravy, ktorá je súčasťou celoeurópskeho balíka opatrení DPH známeho ako Quick Fixes. V rámci webinára sa zamerajú na základné aspekty jednotlivých opatrení a ako tieto nové opatrenia menia doteraz zaužívané pravidlá a prax pri obchodovaní s tovarom na medzinárodnej úrovni. 

Alexandra Hlobenová je manažérka na daňovom oddelení spoločnosti PwC, kde pracuje od roku 2012. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor daňovníctvo a daňové poradenstvo. Alexandra sa špecializuje na daňové poradenstvo v oblasti DPH a DPH vykazovanie. Podieľa sa aj na rôznych projektoch pre slovenských a medzinárodných klientov, ako napr. DPH previerky, DPH kontroly a iné.
 
Pavol Párik  pôsobí ako manažér na daňovom oddelení PwC. Venuje sa najmä oblasti dane z príjmov právnických osôb, a to formou poskytovania poradenstva k domácim a cezhraničným transakciám, super-odpočtu nákladov na výskum a vývoj a asistencie v súvislosti s daňovými priznaniami slovenských spoločností a stálych prevádzkarní.

Čítať viac...

Ako udržať motiváciu zamestnancov počas práce z domu (registrácia ukončená)

Súčasná doba priniesla množstvo nečakaných situácií, na ktoré sa zamestnávatelia aj zamestnanci museli rýchlo adaptovať. V prípade možnosti "home office" sa z firemného benefitu z jedného dňa na druhý stala povinnosť a nevyhnutnosť. Jednotvárnosť prostredia a v mnohých prípadoch aj potreba zosúladiť nové úlohy (napr. homeschooling detí) s pracovnými povinnosťami vytvára nové stresové situácie. Čo môžete z pozície tímového lídra alebo HR manažéra urobiť, aby ste zvýšili psychickú pohodu zamestnancov alebo členov tímu a zabránili ich "burn outu"? Pozrieme sa na to z pohľadu "employee experience".    

Vanda je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD a zároveň líderkou CIPD Centre of Excellence pre región CEE. Venuje sa koučingu a okrem študijných programov CIPD vedie aj školenia mäkkých zručností pre manažérov. Predtým bola viac ako 15 rokov zodpovedná za kompletnú agendu riadenia ľudských zdrojov v PwC, kde sa venovala organizačnému rozvoju a rozvoju talentov, strategickému HR manažmentu, talent manažmentu i manažmentu zmien.

 

Čítať viac...

Efektívna komunikácia pri riadení projektov (registrácia ukončená)

Nedostatočná komunikácia je jednou z najčastejších príčin zlyhávania projektov. V období súčasnej mimoriadnej situácie je dôležitou úlohou projektového manažéra prispôsobiť komunikačný štýl okolnostiam a minimalizovať tak možné odchýlky od stanovených cieľov. Na teórii komunikačného modelu si vysvetlíme hlavné chyby, ktorých sa projektoví manažéri a vedúci tímov najčastejšie dopúšťajú a uvedieme odporúčania, ako sa im vyhnúť.
 
Róbert Srnka je medzinárodne licencovaný lektor kvalifikácie Project Management Professional (PMP)®. Má viac ako 20 rokov praktických skúseností z oblasti riadenia projektov, vrátane implementácií IT, BPR a auditov. V súčasnosti vedie množstvo odborných školení manažérskych zručností v strednej a východnej Európe a krajinách EÚ.

Čítať viac...

Rezervy a znehodnotenie majetku v čase krízy (registrácia ukončená)

V úvode webinára Vám objasníme základné princípy prípravy a tvorby účtovnej závierky podľa IFRS. Pozrieme sa na to, ako vplýva kríza a recesia na znehodnotenie majetku a pomenujeme hlavné externé a interné indikátory znehodnotenia. Teóriu aplikujeme na príklade testovania na znehodnotenie majetku podľa IAS 36.

Vysvetlíme si všeobecné princípy tvorby a účtovania rezerv podľa IAS 37. Zameriame sa najmä na tvorbu rezerv na udalosti po dátume súvahy a rezervy na reštrukturalizáciu súvisiace s nutnosťou prepúšťania zamestnancov. 

Juraj Kello má praktické skúsenosti v mnohých priemyselných odvetviach: vo výrobe, energetike aj službách. Predtým pracoval ako senior manažér na oddelení auditu spoločnosti Big4 na Slovensku a v Austrálii. Juraj je certifikovaný štatutárny audítor s vlastnou praxou a má tiež dlhoročné skúsenosti s poskytovaním školení v oblasti IFRS, auditu, manažérskeho účtovníctva a finančného riadenia.

Čítať viac...

Dátum a čas: 

 
16.6.2020 o 14.00 h - Ako čítať IFRS účtovnú závierku (registrácia ukončená)
26.5.2020 o 14.00 h - IFRS 16 - najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu (registrácia ukončená)
3.6.2020 o 14.00 h - Ako skrotiť kognitívne skreslenia pri rozhodovaní v HR práci (webinár zrušený)
20.5.2020 o 14.00 h - Design Thinking: Naučte sa rozumieť svojim zákazníkom (registrácia ukončená)
12.5.2020 o 14.00 h - Prehľad niektorých dôležitých zmien v oblasti dane z príjmu a DPH platných od 1. 1. 2020 (registrácia ukončená)
5.5.2020 o 14.00 h - Ako udržať motiváciu zamestnancov počas práce z domu (registrácia ukončená)
28.4.2020 o 14.00 h - Efektívna komunikácia pri riadení projektov (registrácia ukončená)
22.4.2020 o 14.00 h - Rezervy a znehodnotenie majetku v čase krízy (registrácia ukončená)

Jazyk: slovenský

Účasť na webinári je bezplatná. Vyplňte, prosím, registračný formulár a my Vám pošleme pozvánku s linkom na webinár. Tešíme sa na Vás.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás