Škola DPH

Už štvrtý rok pre vás Akadémia poradenskej spoločnosti PwC pripravuje sériu školení o DPH pod vedením daňových odborníkov z PwC.

Pre koho je Škola DPH určená?

Pre tých, ktorí pracujú s DPH a potrebujú mať ucelený prehľad o fungovaní DPH, sú zodpovední za prípravu DPH priznaní, účtovanie a odpočty DPH, vystavovanie faktúr a správne určenie DPH ošetrenia.

Čo vám účasť na Škole DPH prinesie?

Získate ucelený prehľad o DPH a cle a praktickom použití súvisiacich daňových a colných predpisov. Naučíme vás princípy, ako správne pracovať s DPH a colnou legislatívou, aby sme vám uľahčili riešenie možných problémov vo vašej praxi.

 

Všetci školitelia, pod vedením Christiany Serugovej, Partnerky na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na DPH a nepriame dane a majú rozsiahle skúsenosti s fungovaním DPH v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví:

 • Eva Fričová, Senior manažér
 • Zuzana Šátková, Manažér

Registrujte sa do 15. augusta 2019 a získajte zľavu za skorú registráciu vo výške až 30% !

Termíny

Modul 1: 10. 9. 2019

Modul 2: 18. 9. 2019

Modul 3: 10. 10. 2019

Modul 4: 16. 10. 2019

 

Cena:
4 moduly: 600 EUR + DPH
1 modul: 150 EUR + DPH

 

Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Absolvovanie celej Školy DPH je ukončené certifikátom vzdelávacieho inštitútu Akadémia.
Za absolvovanie školení vzdelávacieho inštitútu Akadémia môžete získať CPD body.

Modul 1: Dodanie tovaru

 • Dodanie tovaru vo všeobecnosti
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Zásielkový obchod
 • Miesto dodania
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Základ dane a oprava základu dane vo všeobecnosti
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu a preukazovanie cezhraničných dodaní
 • Trojstranný obchod a reťazové transakcie
 • Osoba povinná platiť daň pri dodaní tovaru
 • Reťazové transakcie
 • Dovoz a vývoz tovaru
 • Daňový zástupca pri dovoze tovaru, oslobodenie pri dovoze tovaru

Modul 2: Dodanie služieb

 • Dodanie služieb vo všeobecnosti
 • Miesto dodania služieb
 • Prevádzkareň pre účely DPH
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti na základe prijatia platby
 • Základ dane
 • Osoba povinná platiť daň
 • Tuzemské samozdanenie
 • Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na odpočet dane všeobecne
 • Dodanie a nájom nehnuteľnosti 

Modul 3: Odpočítanie dane a oprava základu dane. Vykazovanie transakcií v DPH výkazoch a komplexný príklad

 • Odpočítanie dane – vznik práva a uplatnenie práva na odpočítanie dane vrátane osobitnej úpravy po zaplatení
 • Koeficient a pomerné odpočítanie dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku 
 • Dobropisy a ťarchopisy prijaté a ich vykazovanie v daňovom priznaní a v Kontrolnom výkaze
 • Vrátenie nadmerného odpočtu - lehoty, princípy
 • Vedenie evidencie 
 • Daňové priznanie 
 • Kontrolný výkaz 
 • Súhrnný výkaz 
 • Elektronické podávanie DPH výkazov 
 • Intrastat 
 • Komplexný príklad

Modul 4: Colný modul

 • Nové colné predpisy 
 • Colné konanie pri dovoze a vývoze, náležitosti, potrebné informácie
 • Zastupovanie v colnom konaní, deklarant, dovozca, vývozca
 • Základ dane pri dovoze, colná hodnota, pripočítateľné položky
 • Príklady 

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Radoslav Blahuta

Obchodný zástupca pre PwC Akadémiu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Sledujte nás