Marta Slováková: HR manažér je človek, ktorý spája správnych ľudí s biznisom, aby firma mohla napredovať

K roli HR sa dostala náhodou, dnes je to jej srdcová záležitosť. Marta Slováková zastáva pozíciu HR manažérky v spoločnosti TOI TOI & DIXI, s. r. o., ktorá patrí do medzinárodnej skupiny TOI TOI DIXI Group a je lídrom v oblasti mobilných sanitárnych zariadení. Kvalifikáciu na HR manažment získala na Univerzite v Minnesote. Aktívne spolupracuje s Junior Achievement Slovensko a je členkou združenia Open HR Forum. Vzdelávanie mládeže a seba samej je jej veľkým koníčkom. S cieľom neustále sa rozvíjať v oblasti HR sa rozhodla svoje nadobudnuté praktické skúsenosti v práci podporiť aplikáciou teórie manažmentu ľudských zdrojov aj prostredníctvom kurzu HR Akadémia.
 

Prečo ste sa rozhodli pre HR Akadémiu?

Do HR prostredia som sa dostala náhodou, pred štyrmi rokmi, keď mi bola ponúknutá pracovná pozícia HR manažérky. Naučila som sa plávať vo vode s veľkou pomocou nášho CEO a nadobudla som praktické skúsenosti z vedenia HR v menšej spoločnosti. HR teóriu som začala spoznávať až počas štúdia Human Resources Management na Univerzite v Minnesote. Keďže sa neustále a rada rozvíjam, rada som využila príležitosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v oblasti HR, a to prostredníctvom HR Akadémie. Pre toto štúdium som sa rozhodla kvôli doplneniu si teoretických vedomostí, ktoré viem uplatniť vo svojej práci, a aj z dôvodu načerpania inšpirácie od kolegov zapojených do tohto programu.
 

Čo vám prinieslo štúdium HR Akadémie?


Štúdiom HR Akadémie som získala väčší prehľad o tom, čo všetko sa dá prostredníctvom roly HR manažéra a HR nástrojov uskutočňovať v spoločnosti. HR Akadémia mi priblížila, ako rôzne využívať tieto nástroje, ako pracovať s dátami a čo z nich čerpať pre ďalšie fungovanie biznisu spoločnosti. Ako jedna z členiek Open HR Forum, ktoré je organizátorom vzdelávacích a inšpiratívnych eventov, som nadobudla množstvo informácií, ktoré sa dennodenne snažím využívať vo svojej praxi. Tieto podujatia sú každý raz prínosom nových nápadov, inšpirácií a nakuknutia do HR kuchyne iných spoločností. Pred nástupom na kurz som mala veľké množstvo informácií, avšak kurz mi dodal úplne nový pohľad na to, ako rôzne sa dá ešte pracovať s jednotlivými HR nástrojmi i dátami. K prínosom kurzu rozhodne zaraďujem aj praktický pohľad a otvorenie celého pozadia HR ako takého, využitie HR nástrojov a dát, a to všetko vďaka výbornej lektorke. Ich podrobná špecifikácia mi pomohla lepšie pochopiť význam celkového HR až do hĺbky.
 

Aké je štúdium HR Akadémie?

Okrem získania nových poznatkov vnímam štúdium HR Akadémie ako veľmi inšpiratívne, keďže sme sa počas kurzu ako študenti stretli z rôznych odvetví, firiem či veľkosti spoločností. Pri riešení skupinových prípadových štúdií som v nás vďaka prostrediu, z ktorého pochádzame, videla diverzitu z rôznych firiem, čo pokladám za veľmi zaujímavé a motivujúce.
 

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 156 krajinách sveta s vyše 295 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2022 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás