Analýza výsledkov a kategorizácia chýb a nedostatkov (z pohľadu rizika)

Ponúkaný program je praktický prístup k získaniu nových audítorských kompetencií a zručností potrebných pre Vašu prácu, a to aktívnym zaškoľovaním v skutočnom pracovnom prostredí, špecificky v procese kategorizácie zistení a tvorby správy z auditu.

Čo je cieľ programu?

 • Uvedený program je zameraný na individuálnu výučbu počas výkonu Vašich úloh / práce a pomôže Vám zamerať sa na riziká a získať potrebné audítorské zručnosti rýchlejšie a účinnejšie.
 • Školenia na pracovisku sú veľmi efektívne pre vysokokvalifikované pracovné miesta, ktoré si pre získanie zručností vyžadujú veľa praktických príkladov.

Lektori

Silvia Kodydek Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP.

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior  audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Obsah programu školenia na pracovisku

Školenie kombinuje princípy a teórie auditu s príkladovými scenármi a praktickými postupmi.

Školiaci program, jeho obsah a postupnosť krokov je nastavený podľa individuálnych požiadaviek účastníka školenia, na základe individuálneho výberu tematických oblastí, na ktoré sa počas školenia na pracovisku školiteľ zameria.

Prípravná časť

4 hodiny

 • Model audítorského rizika
 • Posúdenie systému vnútornej kontroly
 • Výklad výsledkov, chýb a nedostatkov
 • Kategorizácia chýb/ nedostatkov
 • Konsolidácia chýb/ nedostatkov
 • Zapracovanie záverov do stanoviska audítora
 • Praktické nástroje a príklady pre výkon

Interaktívna časť vo výkone

26 hodín

 • Aktívna komunikácia školiteľa a školiaceho v priebehu výkonu úloh so zameraním na získanie špecifikovaných znalostí a zručností
 • Priebežné odborné konzultácie k uplatneniu získaných vedomostí vo výkone praktických úloh (konzultácie k skutočnostiam zistených overovaním, formulácii, kategorizácií a konsolidácií identifikovaných nedostatkov a chýb, vyhodnotenie a posúdenie vplyvu na stanovenie "audítorského výroku")

Prečo študovať uvedený program s Akadémiou?

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov.

Cena

Školenie v základnom nastavení: 1 660 EUR + DPH

Rozšírenie školenia o každých 8 hodín: 400 EUR + DPH

V prípade záujmu, je možné formu a rozsah upraviť podľa špecifickej požiadavky.

Termíny: 

december 2023 a január 2024

Kontaktujte nás

Radoslav Blahuta

Radoslav Blahuta

Head of Sales, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Matej Turčan

Matej Turčan

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 115

Katarína Bičanová

Katarína Bičanová

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 910 518 660

Dominik Schwarz

Dominik Schwarz

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 911 118 701

Daniel Šidlík

Daniel Šidlík

Senior Sales Representative, Akadémia, PwC Slovakia

Tel: +421 901 715 046

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás