Portfólio kurzov

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 2 59350 414

Martin Šalgo

Obchodný manažér Akadémie , PwC Slovakia

Tel: +421 2 59350 156

Sledujte nás