Kurzy na mieru

Pri hľadaní vhodného ,,soft skill‘‘ školenia nás zaujala ponuka kurzu ,,Kreativita v biznis prostredí“ od Akadémie PwC. Už samotné prevedenie kurzu kombinujúce použitie online webinára, nasledované osobnou účasťou na kurze bolo pre našich zamestnancov spestrením oproti iným, klasickým školeniam len s osobnou účasťou. Obsahová náplň kurzu pozostávajúca z rozličných moderných metód riešení problémových situácií, s následným brainstormingom situácií, s ktorými sa naši zamestnanci stretávajú v dennodennej praxi im dáva nový pohľad na ich riešenie. Po absolvovaní kurzu zamestnanci aktívne prichádzajú s podnetmi na zlepšenia fungovania našej spoločnosti. Preto do budúcnosti uvažujeme s absolvovaním kurzu aj pre ďalších zamestnancov.

Miloš Cibuľa, Head of SSC Team, Allianz Business Services spol. s r.o.
školenie na mieru

Hľadáte špecifické školenie, ktoré by zodpovedalo požiadavkám vašej spoločnosti? Spolu nájdeme ideálne riešenie - Zvoľte si dĺžku a miesto konania, jazyk i formu výučby, prípadne ďalšie špecifiká. 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás