Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Jana Sekerová: HR musí rozumieť biznisu aj číslam

Je príkladom, že neexistujú limity pre našu profesionálnu cestu a osobný rast. Jana Sekerová prešla na post HR riaditeľky z postu vedúcej oddelenia controllingu v O2, po 15 rokoch vo finančnom svete. Začala v audite, neskôr bola finančnou manažérkou a po päťročnom manažovaní oddelenia controllingu v O2 je od júna 2019 zodpovedná za HR v spoločnosti s vyše 700 zamestnancami.

Ako sa môže šéfka controllingu stať šéfom HR?

V O2 poskytujeme možnosti rastu aj neočakávanými smermi. Osvedčilo sa nám, že vidieť veci z iného uhla pohľadu môže priniesť vynikajúce výsledky, ak je človek otvorený novým možnostiach, má skúsenosti aj z iných oblastí a veľkú chuť posúvať dopredu seba aj iných. Myslím si, že v riadiacej pozícii a zvlášť v HR je veľkou výhodou mať aj iný background, nielen z oblasti, ktorú priamo riadite. Firma sa veľakrát posúva dopredu práve tým, že robí neštandardné rozhodnutia, napríklad že CEO zariskuje a za šéfa HR si vyberie človeka z financií. Ja rozhodnutie prejsť do HR určite neľutujem, mňa to veľmi baví.
 

S akou misiou ste prišli na HR?

Ľudia v O2 boli vždy stredobodom záujmu. Keďže predávame primárne službu, je to práve práca ľudí vo všetkých úsekoch firmy, ktorá je za úspechom O2. Mojím presunom na HR sme chceli dať riadeniu ľudí a všetkému, čo s tým súvisí, strategický význam. Naším cieľom bolo, aby HR viac rozumelo biznisu a číslam a svojimi aktivitami pomáhalo napĺňať konkrétne firemné ciele. HR robí často vo firme len operatívu, takzvaný hiring and firing, a realizuje aktivity, ktoré sú práve v móde. HR často chýba „big picture“, schopnosť vidieť veci vo firme z nadhľadu a vcelku. HR ľudia často radia manažérom vo firme, ako viesť a motivovať ľudí, pričom oni sami veľakrát nemajú praktické skúsenosti s manažovaním ľudí. Samozrejme, musí to byť rozhodnutie manažmentu spoločnosti, že chce dať HR väčší priestor a právomoci, a HR tím na to musí byť pripravený.
 

Chceli ste si doplniť vzdelanie o HR, prečo ste sa rozhodli pre CIPD?

CIPD nie je typická škola plná teórie, práve naopak – núti vás zamyslieť sa nad tým, čo by HR malo reálne v praxi robiť, a hlavne prečo a ako, aby malo pridanú hodnotu pre biznis.  Navyše je to medzinárodne uznávané vzdelanie, s ktorým má PwC dlhoročné skúsenosti. V PwC som kedysi absolvovala aj všetky ACCA školenia, takže pre mňa predstavovalo záruku kvality.

Čo vás CIPD naučilo?

Školiteľka Vanda Šinková prepájala všetky HR témy s biznisovými potrebami, veľakrát sme diskutovali o aktuálnych problémoch, ktoré vo firme intenzívne riešime. Rozprávali sme sa o tom, čo vlastne biznis potrebuje od HR a aj čo má HR robiť, aby nás ostatné oddelenia vo firme považovali za relevantných partnerov. Každé zadanie, ktoré sme mali vypracovať na 10 až 15 strán, muselo obsahovať návrhy riešení v podmienkach konkrétnej firmy. Teórie tam nie je ani veľa, ani málo – tak akurát, pochopenie rôznych teoretických modelov je potrebné vždy vedieť demonštrovať na praktických príkladoch.
 

CIPD je jeden rok života, 18 vzdelávacích dní a 6-krát napísať minimálne 10 strán zadaní. Splnilo to vaše očakávania?

Je to odborné štúdium, jednotlivým témam je potrebné sa seriózne venovať a zamýšľať sa nad úlohami do hĺbky a do dôsledkov. Mnoho poznatkov zo CIPD využívam dennodenne v práci – napríklad ako presvedčiť manažérov o potrebnej zmene, ako od A po Z implementovať do firmy rôzne vzdelávacie aktivity, aby splnili svoj účel, ako by mala vyzerať poriadna HR stratégia, ktorá podporí plnenie celofiremných cieľov, a mnohé ďalšie.
 

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 155 krajinách sveta s vyše 284 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2021 PwC. Všetky práva vyhradené
 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás