Školenia na tému IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane

Už desiaty rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. 

Výhody štúdia s Akadémiou: 

 • Skúsení školitelia, členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultačných služieb a školení.
 • Komplexná administratívna podpora, možnosť nadväzovania nových kontaktov podpora školiteľa počas seminára.
 • Konkurenčné ceny, školiace priestory v centre Bratislavy.
 • Študijné materiály zostavené expertmi PwC.
 • Členovia profesijných organizácií majú možnosť za účasť získať body potvrdzujúce celoživotné vzdelávanie

Školitelia

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Na príprave školení sa významne podieľa aj Martin Gallovič, ktorý pôsobí v PwC ako partner a líder oddelenia auditu. Špecializuje sa na poskytovanie účtovného poradenstva – prvú aplikáciu a prechod na IFRS, aplikáciu nových IFRS štandardov, pomoc pri komplexných transakciách alebo reštrukturalizáciách.

Juraj Kello má praktické skúsenosti v mnohých priemyselných odvetviach: vo výrobe, energetike aj službách. Predtým pracoval ako senior manažér na oddelení auditu spoločnosti Big4 na Slovensku a v Austrálii. Juraj je certifikovaný štatutárny audítor s vlastnou praxou a má tiež dlhoročné skúsenosti s poskytovaním školení v oblasti IFRS, auditu, manažérskeho účtovníctva a finančného riadenia.

Plán školení

IFRS Open - Účtovná závierka za r. 2023: zmeny, novely a na čo si dať pozor

Už dvanásty rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 2500 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili školenie zamerané na zmeny a novely za posledný rok.

IFRS 16 - Najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu

Štandard o účtovaní lízingu IFRS 16 síce nadobudol účinnosť už pred pár rokmi, ale zasiahol takmer všetky spoločnosti a stále patrí k najkomplexnejším a stále diskutovaným témam. 

Naši odborníci na účtovanie podľa IFRS štandardov získali rozsiahle skúsenosti pri implementácii štandardu u klientov z rôznych oblastí. 

Zabezpečovacie účtovníctvo - Hedge accounting

Školenie bude zamerané na úvod do zabezpečovacieho účtovníctva v súlade s IFRS 9. Preberieme aj praktické ilustrácie a ich posúdenie v súlade s IFRS 9. Toto školenie využijete, ak pracujete v odvetví, ktoré je citlivé na volatilitu cien a váš výsledok hospodárenia je týmito zmenami ovplyvnený. Môžu to byť zmeny cien vstupov alebo cien vašej výroby ako napríklad v energetickom priemysle, hutníckom priemysle, výrobnom priemysle a mnohých ďalších.

Goodwill Impairment

Obsah školenia s Jurajom Kellom:

 • Impairment model podľa IAS 36
 • Použitie metódy „Value in use“
  • Krok 1: Identifikácia Cash generating unit CGU
  • Krok 2: Odhad očakávaných budúcich cash flows
  • Krok 3: Určenie primeranej úrokovej miery
  • Krok 4: Výpočet „value in use“
 • Účtovanie straty z impairmentu
 • Zverejnenia

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás