Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Školenia na tému IFRS, štatutárne účtovníctvo, ESG a dane

 
 
Už desiaty rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. 
 
 
Výhody štúdia s Akadémiou: 
  • Skúsení školitelia, členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultačných služieb a školení.
  • Komplexná administratívna podpora, možnosť nadväzovania nových kontaktov podpora školiteľa počas seminára.
  • Konkurenčné ceny, školiace priestory v centre Bratislavy.
  • Študijné materiály zostavené expertmi PwC.
  • Členovia profesijných organizácií majú možnosť za účasť získať body potvrdzujúce celoživotné vzdelávanie

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Na príprave školení sa významne podieľa aj Martin Gallovič, ktorý pôsobí v PwC ako partner a líder oddelenia auditu. Špecializuje sa na poskytovanie účtovného poradenstva – prvú aplikáciu a prechod na IFRS, aplikáciu nových IFRS štandardov, pomoc pri komplexných transakciách alebo reštrukturalizáciách.

Na príprave ESG školení sa  podieľa Erika Vitálošová, ktorá pôsobí v PwC ako senior manažér. Erika je jedným z našich hlavných exportov na ESG, je aktívnym členom ESG platformy a špecializuje sa na udržateľnosť, nefinačné výkazníctvo, príslušné uistenie a reguláciu súvisiacu s ESG. Má rozsiahle skúsenosti aj z oblasti finančného auditu, finančného výkazníctva, účtovného poradenstva a transformácií finančných oddelení.

IFRS 16 - Najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu

Štandard o účtovaní lízingu IFRS 16 síce nadobudol účinnosť už pred pár rokmi, ale zasiahol takmer všetky spoločnosti a stále patrí k najkomplexnejším a stále diskutovaným témam. 

Naši odborníci na účtovanie podľa IFRS štandardov získali rozsiahle skúsenosti pri implementácii štandardu u klientov z rôznych oblastí. 

Názov školenia

Termín školenia

Cena kurzu

IFRS 16 - Najčastejšie chyby pri aplikácii štandardu

9. jún 2022
(9.00 - 12.00 h.)

200 €

Zabezpečovacie účtovníctvo - Hedge accounting

Školenie bude zamerané na úvod do zabezpečovacieho účtovníctva v súlade s IFRS 9. Preberieme aj praktické ilustrácie a ich posúdenie v súlade s IFRS 9. Toto školenie využijete, ak pracujete v odvetví, ktoré je citlivé na volatilitu cien a váš výsledok hospodárenia je týmito zmenami ovplyvnený. Môžu to byť zmeny cien vstupov alebo cien vašej výroby ako napríklad v energetickom priemysle, hutníckom priemysle, výrobnom priemysle a mnohých ďalších.

Názov školenia

Termín školenia

Cena kurzu

Ako sa môžete chrániť pred volatilitou cien vo výsledku hospodárenia?
- Zabezpečovacie účtovníctvo (Hedge accounting). 

25. apríl 2022
(9.30 - 12.30 h.)

195€

Požiadavky na nefinančný reporting a ESG so zameraním na EU Taxonómiu

Predmetom prvého školenia v rámci série školení zameraných na vykazovanie nefinančných informácií súvisiacich s ESG bude sumarizácia aktuálnych a budúcich legislatívnych požiadaviek na vykazovanie týchto informácií (NFRD, EU Taxonómia, CSRD). Získate zároveň aj prehľad v spleti rôznych rámcov a štandardov na vykazovanie ESG informácií (GRI, ESRS, ISSB...). Zameriame sa na vysvetlenie nariadenia o taxonómii a príslušných delegovaných aktov, poskytneme praktický príklad ako pristúpiť ku klasifikácii hospodárskych činností spoločností a prediskutujeme dopad tejto klasifikácie. Toto úvodné školenie poskytne základné informácie k danej problematike, na ktorých budeme počas ďalších školení stavať.

Názov školenia

Termín školenia

Formát Cena kurzu

Požiadavky na nefinančný reporting so zameraním na EU Taxonómiu.

13. júla 2022
(9.00 - 12.00 h.)

online

200 €

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás