Školenia na tému IFRS, štatutárne účtovníctvo a dane

 
 
Už desiaty rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. 
 
 
Výhody štúdia s Akadémiou: 
  • Skúsení školitelia, členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultačných služieb a školení.
  • Komplexná administratívna podpora, možnosť nadväzovania nových kontaktov podpora školiteľa počas seminára.
  • Konkurenčné ceny, školiace priestory v centre Bratislavy.
  • Študijné materiály zostavené expertmi PwC.
  • Členovia profesijných organizácií majú možnosť za účasť získať body potvrdzujúce celoživotné vzdelávanie

Tím našich manažérov so skúsenosťami pri príprave a audite IFRS účtovných závierok ako aj školení vedie Juraj Tučný, partner PwC, ktorý pôsobí už dlhšie obdobie v skupine špecializovanej na účtovné poradenstvo v oblasti IFRS. Juraj nadobudol medzinárodné skúsenosti počas niekoľkoročného pôsobenia na pobočkách PwC v Londýne a Moskve na oddelení účtovného poradenstva v oblasti IFRS.

Na príprave školení sa významne podieľa aj Martin Gallovič, ktorý pôsobí v PwC ako direktor oddelenia auditu. Špecializuje sa na poskytovanie účtovného poradenstva – prvú aplikáciu a prechod na IFRS, aplikáciu nových IFRS štandardov, pomoc pri komplexných transakciách alebo reštrukturalizáciách.

Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2019 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor

28. november 2019

Rok 2019 je rokom implementácie nového spôsobu účtovania o nájme. Počas školenia si pripomenieme rôzne spôsoby implementácie IFRS 16 Lízing na základe jeho prechodných ustanovení a prediskutujeme niektoré problematické oblasti účtovania o nájmoch, keďže interpretácia tohto štandardu sa v čase vyvíja. Z novelizovaných štandardov sa detailnejšie pozrieme na interakciu medzi IFRS 9 a IAS 28, pokiaľ ide o opravné položky na investície do pridružených spoločností , a prediskutujeme najdôležitejšie rozhodnutia interpretačnej komisie IFRS. Školenie bude tiež obsahovať praktické cvičenia, na ktorých budeme ilustrovať preberanú problematiku.

Školiteľ: Juraj Tučný

Čas školenia: 9:30 - 12:30

Cena školenia: 165 EUR + DPH

Jazyk školenia: slovenský

 

IFRS 16 - Leasing 

12. december  2019 

I. Základy leasingu (9:00 - 12:00)

-          analýza definície lízingu a jej tri základné podmienky

-          požiadavky na oceňovania položiek vykazovaných na súvahe

-          kritická oblasť určenia dĺžky trvania lízingových zmlúv podmienená správnou analýzou opcií na predĺženie a vypovedanie

-          možnosť aplikovať výnimky z oceňovania pri prechode na štandard

-          iné výnimky z vykazovania a oceňovania umožnené štandardom

II. Leasing u nájomcu - a čo ďalej? (13:00 - 16:00)

-          problematika zmien v lízingových zmluvách a ich dosah na následné vykazovanie, či už ako modifikácia, čiastočné vyradenie alebo nový lízing

-          spôsob vykazovania zmien v úsudkoch manažmentu a zmien v iných okolnostiach

-          požiadavky na zverejnenia v účtovnej závierke

Školiteľ: Michala Kulová

Čas školenia: 9:00 - 16:00

Cena školenia celý deň: 330 EUR + DPH

Cena školenia pol dňa: 180 EUR + DPH

Jazyk školenia: slovenský

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Obchodný zástupca pre PwC Akadémiu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Sledujte nás