E-learning kurzy Akadémie

Urobte z učenia nepretržitý a interaktívny zážitok s našimi medzinárodne aplikovateľnými a praktickými online kurzami.

Budete mať prístup k našim štandardizovaným online materiálom ktorýkoľvek deň v týždni a z pohodlia vášho domova.

 

Naše e-learningové materiály sú pripravené skúsenými inštruktormi, na základe aktuálnych potrieb a problémov, s cieľom poskytnúť relevantné znalosti.

Online materiály sú vysoko interaktívne, takže vás zaujmú počas celého trvania štúdia.

Naše e-learningové materiály poskytujú množstvo príkladov a prípadových štúdií, ktoré vám umožnia využiť vaše znalosti v reálnych situáciách.

Akadémia PwC vám priraví e-learningové kurzy prispôsobené potrebám vašej spoločnosti, (napr. personifikované kvízy, certifikáty).


 

 • Úvod do IFRS - IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky
 • IAS 2 Zásoby
 • IAS 7 Výkazy peňažných tokov
 • IAS 12 Dane z príjmov
 • IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • IAS 36 Zníženie hodnoty majetku
 • IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
 • IAS 38 Nehmotný majetok
 • IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka
 • IFRS 16 – Lízing – gamifiovaný tréning (3 hodiny)

 

 • IFRS 9 Finančné nástroje (pre korporácie)
 • IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
 • IFRS 16 Lízingy

 

IAS8                        IAS23                        IFRS1

IAS10                      IAS27                        IFRS11

IAS21                      IAS28                        IFRS13

 

 

Scenár A: Cloudové riešenie
eLearning je prístupný online na VLE (virtual learning environment) Akadémie
 

 • Možnosť dizajnovania užívateľského rozhrania špecificky pre klienta. Podľa profilu používateľa a vybraných tém môže byť odlišné pre každého.
 • Akadémia bude zabezpečovať administráciu účastníkov, poskytovať podporu a pravidelné reporty.
 • Jednoduchý “pay per click” cenník.

 


Scenár B: On-premise riešenie                                     
eLearning SCORM balík umiestnený na LMS (learning management system) klienta
 

 • Akadémia PwC poskytuje vzdelávacie materiály v balíku SCORM, ktoré sú kompatibilné s prostredím LMS klienta. SCORM balík je flexibilný a beží na akomkoľvek systéme klienta.
 • E-learningový balík je možné použiť kdekoľvek na svete pre všetky entity klienta a pre neobmedzený počet užívateľov.
 • Aktivity a výsledky užívateľov budú sledované a reportované prísluśným oddelením klienta.
 • PwC Akadémia zabezpečuje pravidelné aktualizácie existujúcich modulov.

 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Radoslav Blahuta

Academy Sales Representative, PwC Slovakia

Tel: +421 2 593 50 210

Sledujte nás