Referencie na štúdium DipIFR s Akadémiou

„Chcela by som vysoko vyzdvihnúť prácu a skúsenosti Akadémie s organizovaním kurzu na získanie medzinárodnej kvalifikácie v oblasti IFRS. Počas kurzu som ocenila najmä vedomosti, skúsenosti a pedagogické schopnosti školiteľa, ktorý je uznávaným odborníkom v oblasti IFRS. Teoretické znalosti boli podporené aj príkladmi z praxe, ktoré boli vždy vhodne použité so zreteľom na preberanú oblasť. Štúdium s Akadémiou môžem odborníkom pôsobiacim v oblasti účtovníctva, auditu a financií len odporučiť. Zvýšite si tým nielen teoretické vedomosti, ale získate aj predpoklady pre praktické využitie IFRS vo svojej spoločnosti."

Romana Petríková
Audit Senior Analyst, Dell, s.r.o.

„Absolvovaný kurz DipIFR hodnotím veľmi dobre a určite ho odporúčam. Oceňujem najmä jeho aktuálny obsah a výborné študijné materiály. Kurz bol vedený výborným a skúseným tútorom, ktorý  poskytol zrozumiteľný výklad obsahujúci teoretické poznatky i príklady z praxe. Organizácia kurzu je taktiež veľmi dobre zvládnutá a jeho cena zodpovedá kvalite a obsahu, ktorý ponúka."

Michal Hatala
Specialist, Mondi SCP, a.s., Ružomberok

„Skúška DipIFR je vo veľkej miere o samoštúdiu, avšak dostatočne pochopiť a naštudovať konkrétne prípadové štúdie je takmer ne možné. Školenia poskytované PwC Akadémiou poskytujú výborný základ nielen pre úspešné absolvovanie samotnej skúšky, ale aj pre získanie nových vedomostí . PwC Akadémia má dobré know -how, kvalitné personálne obsadenie a výborné organizačné zabezpečenie. Pre mňa osobne bola účasť na kurzoch PwC naozaj prínosom."

Katarína Vršanská
Vedúci interného auditu, Slovenské Liečebné Kúpele Piešťany a.s.

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

Martin Šalgo
Obchodný manažér Akadémie
Tel: +421 2 59350 156
E-mail

Sledujte nás