Škola dane z príjmov

07/10/12

Po úspechu daňových študijných programov Škola DPH a Škola dane z príjmov vám Akadémia v spolupráci s daňovými odborníkmi PwC pripravila aj na rok 2019 aktualizovanú verziu oboch školení.

Pre koho je Škola dane z príjmov určená?

Škola dane z príjmov je jedinečný komplexný študijný program na Slovensku, ktorý okrem problematiky daní z príjmu fyzických a právnických osôb zahŕňa aj aspekty medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Je určená tým, ktorí sú noví v tejto oblasti, ale i tým ktorí už s daňou z príjmov pracujú a potrebujú mať ucelený prehľad v tejto oblasti.

Čo vám účasť na Škole dane z príjmov prinesie?

Získate prehľad o legislatíve v oblasti dane z príjmov a množstvo praktických príkladov z praxe.

Naučíme vás ako správne pracovať s daňou z príjmov, aby sme vám uľahčili riešenie možných problémov vo vašej praxi. 

Všetci školitelia, pod vedením Rastislavy Krajčovičovej, riaditeľky na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na daň z príjmov právnických osôb a majú rozsiahle skúsenosti s jej fungovaním v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví:   

 • Rastislav Forgáč,  Manažér
 • Mária Čmáriková, Manažér
 • Miroslava Ivanišinová, Manažér
 • Pavol Párik, Manažér

Dátumy:

Modul 1:    28.5. 2019

Modul 2:     4.6. 2019

Modul 3:     11.6. 2019

Modul 4:     20.6. 2019

 

Cena

Všetky 4 moduly:      600 EUR + DPH

1 modul:                    150 EUR + DPH

Registrujte sa do 25. marca 2019 a získajte zľavu za skorú registráciu vo výške 7%!

Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Daň z príjmov fyzických osôb

28. máj 2019

 • Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou
 • Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane
 • Typy zdaniteľných príjmov
 • Nezdaniteľné časti základu dane
 • Daňový bonus
 • Zamedzenie dvojitého zdanenia
 • Podávanie daňových priznaní
 • Praktické príklady

Daň z príjmov právnických osôb

4. jún 2019

 • Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou
 • Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane, oslobodenia
 • Daňové a nedaňové výdavky 
 • Náklady/výnosy daňovo uznateľné/zdaniteľné po zaplatení
 • Rezervy
 • Opravné položky
 • Záväzky
 • Praktické príklady

Daň z príjmov právnických osôb

11. jún 2019

 • Daňové odpisy 
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Tuzemská zrážková daň
 • Daňové straty
 • Podávanie daňových priznaní
 • Platba preddavkov na daň
 • Daňová licencia
 • Praktické príklady

Medzinárodné zdaňovanie + Transferové oceňovanie

20. jún 2019

 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zrážková daň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Základné princípy transferového oceňovania
 • Metódy určenia nezávislej ceny
 • Dokumentácia k transferovým cenám
 • Prípadová štúdia

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Obchodný zástupca pre PwC Akadémiu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Sledujte nás