CIMA kvalifikácia pre právnikov

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ktorá ponúka náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore.

Prečo CIMA pre právnikov?

Právnici zohrávajú významnú rolu vo svete financií, avšak často im chýba hlbšie vzdelanie pre dôkladné pochopenie finančných záležitostí. Cieľom absolvovania CIMA certifikátu v obchodnom účtovníctve je doplniť tieto znalosti, orientovať sa vo finančnej sfére a lepšie pochopiť rozhodovanie účtovníkov, bankárov a svojich klientov. CIMA je uznávaná a nezávislá kvalifikácia predstavujúca vynikajúcu príležitosť kontinuálneho profesionálneho rozvoja pre tých, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vedomosti o finančníctve a zároveň pokračovať vo svojej profesijnej kariére.

CIMA certifikát v obchodnom účtovníctve - vaša vstupenka do sveta financií

Štúdium na získanie CIMA certifikátu z obchodného účtovníctva je prístupné všetkým členom Slovenskej advokátskej komory bez ohľadu na ich znalosti z oblasti finančníctva. Akadémia sa dohodla s CIMA, že právnikom na Slovensku ponúkne na mieru prispôsobený študijný program s dodatočnými benefitmi:

  • Pri zápise budú členovia oslobodení od absolvovania jedného z piatich modulov - Základy etiky, Správa a riadenie podniku a Obchodné právo. Udelenie výnimky z absolvovania modulu je bezplatné.
  • Študenti nebudú 15 mesiacov platiť ročný poplatok.
  • Akadémia poskytne celú administráciu a spracovanie poplatkov CIMA bezplatne.

Kontaktujte nás

Martin Šalgo
Obchodný manažér Akadémie
Tel: +421 2 59350 156
E-mail

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Sledujte nás