Brainery for Business Online

Interaktívny online edukačný program pre firmy

Brainery for Business Online

V edukačnom programe Brainery for Business Online sa zameriavame na rozvoj schopností a zručností, ktoré budú Vaši zamestnanci v budúcnosti potrebovať, a naučíme ich myslieť komplexnejšie, kritickejšie, porozumieť ľudskému správaniu, zvládať vypäté situácie i vlastný emocionálny svet, myslieť neštandardne i prispôsobivo.

Obsah kurzu odráža súčasné trendy a potreby, a tak vám prináša vedecky podložené multidisciplinárne poznatky, ktoré môžete okamžite aplikovať v praxi.

Olívia ponúka program v atraktívnom online prostredí, ktoré je rovnako uvoľňujúce a efektívne, ako keby sa kurz konal naživo za osobnej prítomnosti všetkých zúčastnených; skúsenosť sa skutočne dá vyjadriť slovami "ako doma".

Absolvujete 5 modulov, pričom celý ich obsah sa opiera o najnovšie poznatky z behaviorálnych vied, spoločenských vied a neurobiológie. Pridŕžame sa motta: „Ak ideme proti vlastnej biologickej podstate, nemôžeme uspieť“.
 

  

„ Ak ideme proti vlastnej biologickej podstate, nemôžeme uspieť “

Všetky tieto schopnosti a zručnosti sme transformovali do 5 hlavných edukačných modulov:
Olívia Hurbanová

Olívia získala cenu Tútor roka. Venuje sa uplatňovaniu behaviorálnych vied v podnikaní, komunikácii a vzdelávaní. Využíva pritom aj poznatky z neurobiológieevolučnej biológie. Pri školeniach využíva aj virtuálnu realitu, ktorá umožňuje frekventantom pocítiť a uvedomiť si nedokonalosti myslenia, a učí ich, ako zmeniť zažité stereotypy pri rozhodovaní.

Playback of this video is not currently available

5:14

Pre koho je určený?

Pre všetkých, ktorí si chcú rozvíjať schopnosti, zručnosti a znalosti, aké sa im v budúcnosti raz môžu zísť.

Metóda

10 online stretnutí / každé trvá 3 hodiny

Cena

1 950 EUR/osoba

Možnosť skupinových zliav!

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás