Otestujte sa na certifikaciu PMP®


Pokiaľ ste si nie istý, či Vaše vedomosti zodpovedajú úrovni vedomosti potrebných pre certifikáciu PMP®  alebo overenie Vašich vedomosti z projektového manažmentu, otestujte sa u nás zadarmo!
 
Registrácia na test TU 
 
 
Pokiaľ nie ste spokojný s výsledkom testovania, môžete si vybrať naše kurzy z oblasti projektového manažmentu zamerane na metodológiu PMI. 
 
Pokiaľ ste presvedčený o Vašej dostatočnej príprave na skúšku z projektového manažmentu, hurá do toho. Overenie odbornej kvalifikácie môžete absolvovať priamo cez nás. Nezabúdajte, že na certifikáciu PMP®  je potrebne absolvovať určený rozsah hodín prace na projektoch a vzdelanie v oblasti projektového riadenia. 
 
Informácie o certifikácii PMI®
 
PMI ® - Project Management Institute
Medzinárodná organizácia, ktorá zaisťuje projektové riadenie predovšetkým na americkom kontinente. Vydala štandard PMBOK ® (Project Management Body of Knowledge), ktorý je zameraný na procesy v projektovom riadení. Hovorí o tom, čo, kedy a ako na projekte urobiť. Skúška je pripravená v anglickom jazyku.


Skúška PMP pozostáva z preukázania znalostí v piatich oblastiach: 
1. Iniciovanie projektu 
2. Plánovanie projektu 
3. Realizácia projektu 
4. Monitorovanie a kontrola projektu 
5. Ukončenie projektu
 
 Test pozostáva z 200 otázok s možnosťou výberu  z viacerých odpovedí. K uvedeným piatim procesom projektového manažmentu je pričlenených nasledujúcich desať znalostných oblastí: 
* Manažment integrácie projektu 
* Manažment rozsahu projektu 
* Časový manažment projektu 
* Manažment projektových nákladov 
* Manažment kvality projektu 
* Personálny manažment projektu 
* Komunikačný manažment projektu 
* Rizikový manažment projektu 
* Manažment obstarania projektu 
* Manažment osôb zainteresovaných na projekte  
 

Sledujte nás