Kalendár seminárov a školení


Financie a dane

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Názov kurzu počet dní Dátumy kurzov jar 2017 Skúšky marec 2017 Skúšky jún 2017 registrujte sa informujte sa
ACCA F1-Accountant in Business 4 10.-13. apríl CBE CBE
ACCA F2-Management Accounting 5

20.-24. marec

24.-28. apríl

8.-12. máj

CBE CBE
ACCA F3-Financial Accounting 5

13.-17.február

13.-17. marec

15.-19. máj

CBE CBE
ACCA F4 - Corporate and Business Law 5 3.-7. apríl CBE CBE
ACCA F5 - Performance Management 5 15.-19. máj

8. marec

7. jún
ACCA F6 - Taxation 5 1.-5. máj

9. marec 

8. jún
ACCA F7 - Financial Reporting 5 22.-26. máj

7. marec

6. jún
ACCA F8 - Audit and Assurance 5 15.-19. máj

6. marec

5. jún
ACCA F9 - Financial Management 5

1.-5. máj

22.-26. máj

10. marec

9. jún
ACCA P1 - Governance Risk and Ethics 4 9.-12. máj 8. marec 7. jún
ACCA P2 - Corporate Reporting 5 8.-12. máj

7. marec

6. jún
ACCA P3 - Business Analysis 5 22.-26. máj 9. marec  8. jún

FIA - Základný certifikát v účtovníctve

Názov kurzu počet dní Dátum kurzu registrujte sa informujte sa
FIA FA1 - Recording Financial Information 2 available on request
FIA MA1 - Management Information 2 available on request
FIA FA2 - Maintaining Financial Records 3 available on request
FIA MA2 - Managing Costs and Finance 3 available on request
FIA FAB/F1 - Accountant in Business 4

available on request

FIA FMA/F2 - Management Accounting 5 available on request
FIA FFA/F3 - Financial Accounting 5 available on request

ACCA Diplom v IFRS (DipIFR)

Názov kurzu počet dní

Jeseň 2017 Bratislava

registrujte sa informujte sa
Part I. 2 13. - 14. September
Part II. 2 21. - 22. September    
Part III. 3 16. - 18. Október    
Revision course 3 14. - 16. November    
Mock exam 1/2 27. November    
Official exam 1/2 8. December 2017    

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

CIMA Paper

  No. of Days

Full Course

Note Registration
  RC
Certificate level BA1 - - - Study materials only
BA2 -

-

- Study materials only
BA3

-

- - Study materials only
BA4 - - - Study materials only
Operational level

E1

3

12-14.9.

- Full course

P1

2

-

2.,3.11. Revision course
F1 5 11.-13.10. 26.,17.10. Full or Revision course
Management level E2 3 June 2018 - Full course
P2 5 March 2018 Full or Revision course
F2 5 8.-10.11. 27.,28.11. Full or Revision course
Názov kurzu Paper počet dní

Part I.

Part II.

Revision

Exam registrujte sa informujte sa
ADIT - Advanced Diploma in International Taxation 1 6

20-21 September

19-20 October

14-15 November December 2017  
Názov kurzu počet dní

II. Q 2016

III. Q 2016

IV. Q 2016

I. Q 2017

registrujte sa informujte sa
IFRS Akadémia 2016/2017 10

21.apr

19.máj

16.jún

12.júl

13.sept

20.okt

24.nov

14.február

23.marec

12. apríl

IFRS Akadémia 2017/2018 10 II. Q 2017 III. Q 2017 IV. Q 2017 I. Q 2018

25.apr

25.máj

22.jún

11.júl

26.sept

26.okt

23.nov

12.dec

15.feb

15.mar

Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017 registrujte sa informujte sa
Zmeny v účtovníctve a účtovná závierka 2016, zmeny v dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty od 1.1.2016 0,5

7. február

 

     
US GAAP 0,5 20. marec      
IFRS 15 - Účtovanie výnosov vrátane praktických príkladov 0,5   25. máj    
Testovanie vlastností fin. nástrojov pre účely ocenenia umorovanou hodnotou (SPPI test) podľa IFRS 9  0,5    20.   jún    
Modelovanie opravných položiek podľa IFRS 9 v praxi 0,5     19. september  
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor I. 0,5      

19. október

IFRS 17 Poistné zmluvy 0,5       9. november
Účtovná závierka podľa IFRS za rok 2017 - zmeny, novely štandardov a na čo si dať pozor II. 0,5       28. november
Účtovanie lízingu po novom - IFRS 16 0,5       14. december
Názov kurzu počet dní Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 registrujte sa informujte sa
Škola DPH 4 15. máj 30. máj 6. jún 13. jún
Škola dane z príjmov 4 20. apríl 27. apríl 4. máj 11. máj

Projektový manažment & Bezpečnosť, IT audit a riadenie rizík

Názov kurzu počet dní

III.Q 2017

IV. Q 2017

I. Q 2018

II. Q 2018

registrujte sa informujte sa
Project Management Professional (PMP)® 5 25.-29. September December 2017  March 2018 -  
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 4   10.-13. October  March 2018 -  
Project Management in Business 2   TBC      
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Profesijná kvalifikácia CISA® 6

20.marec

28.marec

5.apríl

12.apríl

27.apríl

3.máj

   

 

Profesijná kvalifikácia CISA® 6

 

 

28. september

5. október

12. október

26. október

2. november

7. november

 

Ľudské zdroje a manažérske zručnosti

Názov kurzu Dní Intro Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4     Unit 5   Unit 6 Unit 7 registrujte sa
Certificate in HR Practice 10,5 12.6. 2017 19.6. 2017 20.6. 2017 7.9. 2017 8.9. 2017 30.-31.10 2017 30.11-1.12. 2017 12.01. 2018
Názov kurzu Dní Intro Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 3     Unit 4 registrujte sa
Certificate in HR Practice 10,5 27.3. 2018 9.-10.4.2018 6.-7.6 2018 10.12. 2018 13.-14.9. 2018 29.-30.10 2018
Názov kurzu Dní Intro Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul5 Modul  6 registrujte sa
Certificate in HR Management 10,5 7.11. 2017 27.11. 2017 28.-29.11. 2017 15.1. 2018 5.-6.3. 2018 17.-18.4. 2018 11.-12.6. 2018
Názov kurzu Dní Intro Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul5 Modul  6 registrujte sa
Certificate in HR Management 10,5 11.4. 2018 25.4. 2018 25.-27.4. 2018 4.6. 2018 6.-7.9. 2018 25.-26.10. 2018 6.-7.12. 2018
Názov kurzu počet dní

 IIQ 2017

IIIQ 2017

IVQ  2017

IQ 2018 registrujte sa informujte sa
Self-Empowerment  1 28. jún   5.december  
Zvládanie stresu  1     6.december  
Vyrovnávanie sa s neistotou  1 29. jún  

 

marec
Riešenie konfliktov  1       marec
Názov kurzu počet dní

2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Behaviorálna ekonómia 2

7. marec

14. marec

Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Change Management 2

TBA

TBA TBA TBA
Názov kurzu počet dní

I. Q 2017

II. Q 2017

III. Q 2017

IV. Q 2017

registrujte sa informujte sa
Školenie Vizuálna komunikácia 2

7. apríl

21. apríl

TBA

TBA

TBA

Semináre, stretnutia a diskusie

Názov počet dní

2017

registrujte sa

Prinesie navrhovaná legislatíva nový rozmer podpory R&D aktivít na Slovensku?
1
17. október 2017

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Sledujte nás