Skip to content Skip to footer
si

Loading Results

Vodja projektov v oddelku računovodskega svetovanja

(Manager)

Družba PricewaterhouseCoopers (PwC) v Sloveniji, ki sodi v mrežo ene največjih revizijskih in svetovalnih hiš na svetu, v svojo ekipo vabi vodjo projektov na področju računovodskega svetovanja (Manager).

 

Rok za prijavo je 2. 5. 2021

Odgovornosti:

 • Iskanje in identificiranje priložnosti na trgu in spremljanje javnih razpisov;
 • planiranje, koordiniranje in vodenje projektov na področju računovodskega svetovanja;
 • delo v projektnih skupinah na različnih projektih za stranke iz različnih sektorjev;
 • operativno načrtovanje in spremljanje napredka projektnega dela;
 • analiziranje kompleksnih potreb strank, priprava ponudb ter smiselnih priporočil;
 • sodelovanje tako z vodstvenimi kadri strank kot s tehničnim in operativnim osebjem;
 • svetovanje strankam in ostalim oddelkom znotraj družbe (revizijski oddelek, davčni oddelek, oddelek svetovanja);
 • izkoriščanje priložnosti za razvoj obstoječih in dodatnih znanj;
 • grajenje trajnih in pomembnih odnosov s sodelavci in strankami;
 • mentorstvo in prenos znanj na ostale člane delovnih skupin. 

Nudimo:

 • Redno zaposlitev za nedoločen čas s šestmesečnoposkusno dobo;
 • stabilno delovno okolje v mednarodni družbi;
 • odlične možnosti strokovnega in osebnega razvoja;
 • redna izobraževanja;
 • mlado in energično delovno okolje z možnostjo dela od doma;
 • sodelovanje z mednarodnimi strokovnjaki in najboljuglednimi slovenskimi podjetji;
 • mentorstvo s strani lokalnih in mednarodnihstrokovnjakov ter »buddy« program.

Kaj pričakujemo:

 • Univerzitetna izobrazba s področja ekonomije ali drugih relevantnih področij;
 • vsaj 5 let relevantnih izkušenj z izvajanjem aktivnosti na enem od naslednjih področij - revizije, računovodskega/poslovnega/davčnega svetovanja, računovodstva oziroma kontrolinga;
 • poznavanje računovodskih standardov (SRS, MSRP);
 • sposobnost koordiniranja dela in ekip;
 • izkušnje s projektnim vodenjem;
 • poznavanje orodij Microsoft Office;
 • odlično sporazumevanje v Slovenskem in Angleškem jeziku;
 • odlične komunikacijske in predstavitvene sposobnosti;
 • sposobnost reševanja problemov, razumevanja kompleksnih primerov ter analitičen pristop;
 • sposobnost izražanja idej na razumljiv in zanimiv način, tako ustno kot pisno;
 • željo po stalnem nadgrajevanju znanja;
 • dobro razvito kompetenco timskega dela.

Prednost predstavljajo:

 • Certifikati, kot so na primer ACCA in CIA predstavljajo prednost;
 • poznavanje področja davkov in priprave računovodskih izkazov;
 • poznavanje regulatornih okvirjev in poročevalskih zahtev;
 • izkušnje s pripravo in/ali pregledovanje računovodskih izkazov, ki so pripravljeni skladno z MSRP;
 • izkušnje s svetovanjem, vključno z vzpostavljanjem ter upravljanjem odnosa s strankami, ter sposobnost vodenja sestankov in izobraževalnih delavnic;
 • izkušnje z Environmental Sustainability Governance (ESG) projekti.

Če se v opisu nalog za katerega od njih prepoznate, nam pošljite svojo prijavo oziroma svoj življenjepis in si odprite vrata v eno največjih ter najboljših revizijsko-svetovalnih družb na svetu.

 

Rok za prijavo je 2. 5. 2021.

Prijava

Za dodatne informacije prosim kontaktirajte Ireno Munda, oddelek za razvoj kadrov, irena.munda@pwc.com, 030 661 002.

Kontaktirajte nas:

Katja Juhart

vodja kadrovske službe, PwC Slovenia

+386 31 669 586

Elektronski naslov

Irena Munda

specialistka za izobraževanje in razvoj, PwC Slovenia

+386 30 661 002

Elektronski naslov

Pridružite se nam na