Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Skladnost z Zakonom o dohodnini

Poleg davčnih pojasnil naši specialisti za dohodnino opravljajo preglede ustreznosti obračunavanja in plačevanja osebnih davkov. Pregledi se lahko izvedejo kot pregledi skladnosti z veljavnim Zakonom o dohodnini ali kot poglobljena analiza glede na vaše individualne potrebe.

Svetujemo, da se pregledi skladnosti z Zakonom o dohodnini izvajajo periodično za daljša časovna obdobja, medtem ko je poglobljena analiza običajno potrebna ob pomembnejših spremembah davčne zakonodaje. Pregledi skladnosti z Zakonom o dohodnini se lahko nanašajo na celo davčno leto ali pa le na del.

PricewaterhouseCoopers v Sloveniji ponuja naslednje storitve, ki se navezujejo na osebne davke:

Svetovanje

  •  Davčno svetovanje
  • Pregled obračunavanja in plačevanja osebnih davkov

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na