Direktiva EU o združitvah

Osebni davki

Direktiva EU o združitvah (t.im združitvena direktiva), ki je bila sedaj implementirana v vseh 27 državah članicah EU, omogoča družbam znotraj EU čezmejna statusna preoblikovanja brez negativnih davčnih posledic – gre za prednost, ki je pri teh transakcijah ključnega pomena za doseganje željenih davčnih in finančnih koristi. Vendar pa so države članice omenjeno direktivo v svoje nacionalne zakonodaje impementirale na različne načine. V sled tega imamo opravka s kompleksno mrežo različnih davčnih predpisov, ki pa ostajajo enotni glede cilja oziroma namene direktive.

Pri statusnih preoblikovanjih ali pri iskanju možnosti za poenostavitev vaše podjetniške strukture znotraj EU, vam bo v pomoč naša nova publikacija 'Davčno prestrukturiranje v EU'. Knjiga vam bo namreč pomagala pri razumevanju kompleksnosti čezmejne reorganizacije. Vodnik zagotavlja informacije s tehnično davčnega vidika predmetne direktive in nudi pregled implementacije direktive po posameznih državah članicah. V knjigi boste našli tudi  poglavja o posameznih državah, ki vsebujejo primerjavo različnih zakonov, ki so v uporabi znotraj nacionalne zakonodaje, vključno z davčnim in računovodskim vidikom.

Z veseljem vam bomo svetovali o možnostih poenostavitve vaše podjetniške strukture. V kolikor bi želeli o tej temi izvedeti več, smo za vsa vprašanja dosegljivi.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno-pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na