ACCA MSRP Diploma

 

Zakaj potrebujem ACCA diplomo (DipIFR)?

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) predstavljajo velik izziv za večino podjetij in računovodskih strokovnjakov. Več kot 90 odstotkov vodilnih svetovnih gospodarstev zahteva uporabo MSRP, zato je čedalje večja potreba po izobraževanju zaposlenih na področju poznavanja MSRP ter njihovega vpliva na poslovno in računovodsko poročanje. ACCA DipIFR je mednarodna kvalifikacija iz poznavanja MSRP, ki jo je razvila vodilna strokovna računovodska organizacija Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). S pridobitvijo te usposobljenosti boste dvignili vaš nivo strokovnosti s področja MSRP na naslednji nivo.

Komu je DipIFR namenjena?

Ta program je namenjen strokovnjakom na področju računovodstva, revizije in financ, ki bi želeli opraviti izpit iz MSRP ter razširiti teoretično in praktično znanje na področju MSRP.

Predavanja, gradivo in izpit so v angleškem jeziku.

Diploma DipIFR zagotavlja:

  • poglobljeno znanje in razumevanje glavnih načel MSRP;
  • sposobnost poročanja v skladu z MSRP vključno s konsolidacijo računovodskih izkazov;
  • praktično znanje uporabe MSRP.

Cena izobraževanja vključuje:

  • Izobraževanje v sklopu PwC Business Academy, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.
  • Študijsko gradivo vključno z gradivom, ki so ga pripravili strokovnjaki PricewaterhouseCoopers.
  • Celovit študijski načrt za izpit, ki bo v Ljubljani junija 2011.
  • Svetovanje predavateljev v obdobju izobraževanja in v celotnem obdobju do izpita pri ACCA.
  • Poskusni izpit in štirje vmesni testi, ocenjeni s strani predavateljev in vrnjeni udeležencem.
  • Dopoldanski in popoldanski prigrizki in osvežitev v času trajanja izobraževanja. Kosilo ni vključeno.

Contact us

Dušan Hartman
Direktor na oddelku revizije in član uprave
Elektronski naslov

Pridružite se nam na