Solvency II

Datum lansiranja in nekatere tehnične specifikacije Solventnosti II so še vedno predmet razprave. Vendar to ne bi smelo vplivati na napredovanje implementacije, saj je 80% tistega, kar bi moralo biti narejeno, že jasno.

Veliko državnih nadzornikov prav tako pričakuje, da bodo številke Solventnost II potrjene v letu 2013, kot je bilo prvotno načrtovano. To pomeni, da morate imeti do takrat delujoče ocenjevalne, potrditvene in upravljalne postopke.

Na podlagi našega raznolikega dela z zavarovatelji in nadzorniki v zvezi s praktično uporabo direktive lahko vašemu podjetju pomagamo poenostaviti in pospešiti implementacijo ter premagati strateške kot tudi tehnične izzive.

Za več informacij obiščite našo globalno stran - Solvency II 
 

Contact us

Pawel Peplinski
Partner, odgovoren za PwC v Sloveniji in vodja revizijskih storitev za področje jugovzhodne Evrope, član uprave
Elektronski naslov

Pridružite se nam na