Forenzične storitve

Naši forenzični strokovnjaki vam pomagajo pri odzivu na dogodek (npr. goljufija ali spor) oziroma nudijo proaktivne rešitve (npr. preprečevanje goljufij). Naša mreža prakse analiz sporov in preiskav vaše poslovanje podpira prek združitve globalnega dosega s predano lokalno ekipo.

Družbe PricewaterhouseCoopers z največjo mrežo prakse forenzičnih storitev na svetu, ki obsega 63 držav in zaposluje 1.400 strokovnjakov, uporabljajo svoje obširne izkušnje pri obravnavanju zapletenih situacij iz širokega spektra industrij različnih pravnih pristojnosti. Slovenska praksa analize sporov in preiskav je del hitro rastoče ekipe za forenzične storitve v osrednji in vzhodni Evropi, ki obsega več kot 60 strokovnjakov, vključno z računovodji, uradniki organa kazenskega pregona, ekonomisti in IT strokovnjaki.

Naše storitve pokrivajo celoten spekter proaktivnih in reaktivnih rešitev – od kompleksnih preiskav z namenom iskanja dejstev do razvijanja sofisticiranih sistemov za preprečevanje goljufij, ocene škode pri zavarovalnih zahtevkih in delovanja v vlogi sodnega izvedenca pri arbitraži ali pravdnih sporih.

Naše storitve obsegajo:

 • Preiskave
 • Upravljanje tveganj goljufij
 • Komercialni spori
 • Mednarodna arbitraža
 • Transakcijski in delničarski spori in preiskave
 • Spori glede intelektualnih pravic
 • Storitve zavarovalnih zahtevkov
 • Storitve licenčnega upravljanja
 • Gradbeni spori
 • Korporativna inteligenca
 • Storitve kapitalskih projektov  
 • Rešitve forenzične tehnologije
 • Netehnološke izgube
 • Storitve preverjanja skladnosti s pogodbo

Contact us

Per Sundbye
Partner, vodja forenzičnih storitev za področje jugovzhodne Evrope
Elektronski naslov

Pridružite se nam na