Podaljšan rok za uvedbo MSRP 17

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) napoveduje enoletni zamik roka za implementacijo MSRP 17 ter podaljšanje odloga za MSRP 9. 

Spomnimo, Odbor za mednarodne računovodske standarde je maja lani izdal nov standard računovodskega poročanja IFRS 17, ki temeljito spreminja pripravo poslovnih izkazov zavarovalnic. Standard namreč spreminja osnovne metrike njihovega poslovanja. Zavarovalna premija se tako po novem ne bo več takoj štela za prihodek zavarovalnice. Dobiček se bo pripoznaval skozi življenjsko dobo zavarovalne police, ne glede na to, kdaj je bila plačana zavarovalna premija. Posledično se bodo izkazi poslovnega uspeha zavarovalnic popolnoma spremenili. Cilj Odbora pri pripravi tega standarda je narediti poslovne izkaze zavarovalnic bolj primerljive med seboj.

Kot kaže, pa se to le ne bo zgodilo tako hitro. “Objave enoletnega odloga pri izvajanju MSRP 17 bodo pozdravile mnoge zavarovalnice, saj jim bo dodatni čas pomagal zmanjšati tveganja iz obstoječih planov. Kljub temu pa to ne pomeni, da si lahko zdaj privoščijo odmor, saj večino čaka še veliko dela,” pravi Martin Železnik, član uprave PwC Slovenija in direktor v reviziji.

Obširne informacije o MSRP 17 na enem mestu so na voljo v angleškem jeziku na spletni strani PwC Global.

Kontakt

Martin Železnik

Direktor v reviziji, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 343 053

Pridružite se nam na