Tehnologija je po vsem svetu olajšala plačevanje davkov

Paying Taxes 2020

Ljubljana, 18. december 2019 - Tehnologija je podjetjem po vsem svetu bistveno olajšala plačevanje davkov, navaja najnovejše poročilo Paying Taxes 2020 -  letna analiza administrativnih bremen v zvezi z davki po vsem svetu, ki jo pripravljata družba PricewaterhouseCoopers (PwC) in World bank Group (Skupina Svetovne banke). Raziskava, tokrat že štirinajsta zapored, meri relativno enostavnost plačevanja davkov, pri čemer upošteva povprečje zahtevnosti priprave, oddaje ter plačila davkov, poleg tega pa tudi število davkov, ki jih mora plačati zavezanec, način plačila in celotno davčno obveznost. Slovenija se med 189 analiziranimi gospodarstvi letos uvršča na 45. mesto.

 

Povprečni čas, ki ga globalna podjetja porabijo za zagotovitev skladnosti z davčnim sistemom (tj. število ur na poslovno leto) ostaja skoraj nespremenjen v primerjavi z letom. V analizi so bila presojana štiri ključna merila: čas, potreben za zagotovitev skladnosti z davčnim sistemom (234 ur); število plačil davkov (23,1); stopnja celotne obveznosti davkov in prispevkov (40,5 %) in indeks po oddaji davčnega obračuna (60,9 od 100). Slednji se nanaša na povprečni čas, porabljen za vložitev zahtevka za vračilo DDV-ja, in popravek obračuna DDPO-ja.  

 

Za regijo Srednje in Vzhodne Evrope (CEE) so povprečne uvrstitve bistveno boljše od svetovnega povprečja: čas za izpolnitev skladnosti znaša 216,4 ur, število izvedenih plačil 13, skupna davčna in prispevna stopnja znaša 34,06 %, medtem ko se indeks po oddaji davčnih napovedih oz. obračunov giblje na 72,03 od 100. Kot kažejo podatki, so od začetka izdajanja omenjenega poročila leta 2004 do danes v reformah davčnih sistemov in izboljšanju uvrstitev na lestvici s podatki o plačevanju davkov najbolj napredovale ravno države CEE regije.

Todd Bradshaw, vodja davčnih in pravnih storitev za regijo CEE v družbi PwC: »Še vedno obstajajo velike razlike med davčnimi sistemi držav v regiji CEE. Medtem ko Baltske države in Gruzija na splošno veljajo za poslovanju najprijaznejše države na svetu, nekatere druge države zaostajajo za regionalnimi povprečji. V današnjem izjemno medsebojno povezanem svetovnem gospodarstvu je obdavčenje ključen konkurenčni dejavnik. Izboljšanje davčnega sistema in olajšanje administrativnih bremen bi morali biti del programa vlad po vsej regiji, da bi še naprej privlačili neposredne tuje naložbe in pospešili tempo ekonomske konvergence.«


Slovenija na 45. mestu po enostavnosti plačevanja davkov

Slovenija se letos uvršča na 45. mesto po enostavnosti plačevanja davkov. Srednje veliko lokalno podjetje, ki je bilo v analizo vključeno kot študija primera, tako v Sloveniji v povprečju za plačilo 10 davkov ter zagotavljanje skladnosti z davčnim sistemom porabi 233 ur, kar je 16,6 ur več v primerjavi s povprečjem CEE. Indeks skladnosti po oddaji davčnih napovedi oziroma obračunov pa je v Sloveniji od povprečja CEE boljši za skoraj 8 odstotnih točk. 

Iz tabele je razvidna uvrstitev Slovenije in nekaj sosednjih držav v regiji.


Mojca Bartol Lesar, direktorica oddelka za davčne in pravne storitve, PwC v Sloveniji: »Poročilo družbe PwC in Skupine Svetovne banke kaže, da je izrednega pomena, da so države oz. davčne uprave v koraku s tehnološkim napredkom. Če je plačevanje davkov preprosto, bo prineslo dobre rezultate in država bo pobrala več davkov. Na drugi strani pa tudi podjetja vključujejo novo davčno tehnologijo v svoje poslovanje in se tako hitreje in učinkoviteje odzivajo na povečano povpraševanje po podatkih s strani davčnih uprav. Kot kažejo rezultati, se Slovenija uvršča takoj za Avstrijo in bolje kot primerljive sosednje države, celotna uvrstitev pa je glede na leto poprej dokaj stabilna. Velik potencial za izboljšavo je na področju števila ur, ki jih zavezanci porabijo za zagotovitev skladnosti. Po drugi strani je opazno znatno izboljšanje uvrstitve Hrvaške in Madžarske, kar kaže na to, da sta davčni upravi v teh državah bistveno olajšali davčno administriranje.«

 

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Direktorica oddelka za davčne in pravne storitve, PwC Slovenia

mag. Zala Praprotnik

mag. Zala Praprotnik

Marketing in poslovni razvoj, PwC Slovenia

Pridružite se nam na