Dobavitelji (vključno s podizvajalci in posamezniki, povezanimi z našimi dobavitelji in podizvajalci)

Zbiranje osebnih podatkov

Naša družba zbira in obdeluje osebne podatke o svojih dobaviteljih (vključno s podizvajalci in posamezniki, povezanimi z našimi dobavitelji in podizvajalci) s ciljem upravljanja odnosa z njimi, upravljanja pogodbe, prejemanja storitev od naših dobaviteljev in, če ustreza, za zagotavljanje strokovnih storitev svojim strankam.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Prejemanje storitev

V zvezi s svojimi dobavitelji in njihovim osebjem obdelujemo osebne podatke, kot je to potrebno za prejemanje storitev. Če denimo dobavitelj za nas upravlja objekt ali opravlja druge zunanje storitve, bomo obdelali osebne podatke tistih posameznikov, ki za nas opravljajo storitve.

Zagotavljanje strokovnih storitev strankam

Če nam dobavitelj pomaga pri opravljanju strokovnih storitev za naše stranke, bomo obdelali osebne podatke tistih posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju storitev, s čimer bomo lahko upravljali in vodili svoj odnos z dobaviteljem in ustreznimi posamezniki in tovrstne storitve zagotovili svojim strankam (na primer, če naš dobavitelj zagotavlja osebe za delo z nami v okviru tima PwC, ki zagotavlja strokovne storitve našim strankam).

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru vodenja podjetja, kar vključuje:

  • obvladovanje odnosov z dobavitelji,
  • razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
  • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
  • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
  • upravljanje in vodenje naše spletne strani in sistemov in aplikacij.

Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj. Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s svojimi dobavitelji. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklepanja pogodb z našimi dobavitelji. Opravljene storitve nadzorujemo za namene zagotavljanja kakovosti, to pa lahko vključuje tudi obdelavo osebnih podatkov.

Pošiljanje obvestil o naši družbi in naboru storitev

Podatke poslovnih stikov bomo uporabili za pošiljanje informacij o naši družbi in naših storitvah, za katere menimo, da bi bile zanimive zanje, razen če smo pozvani, da to opustimo. V tem smislu jih obveščamo o novostih iz panoge in najnovejših ugotovitvah, drugih relevantnih storitvah in objavljamo vabila na dogodke.

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje

Če je obdelovanje osebnih podatkov, navedenih v tem razdelku, potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, kot na primer, kadar so procesi obdelovanja potrebni za prejemnika storitev, potem obdelovanje temelji na pogodbeni pravni podlagi. Če je obdelovanje podatkov nujno za izpolnjevanje pravne obveznosti, kot je izpolnjevanje obveznosti iz davčne zakonodaje ali nujnost izkazovanja in dokumentiranja prejetih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na pravni podlagi. Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes (na primer prejemanje storitev, zagotavljanje storitev, upravljanje, vodenje in razvijanje svojega poslovanja, dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj) oziroma soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis).  

Osebne podatke lahko hranimo dlje časa, če so daljša obdobja hrambe predvidena z zakonom ali s predpisi in če je to potrebno za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo naše zakonske pravice.

 

Pridružite se nam na