Kandidati za zaposlitev

Uvod

Naša družba (»PwC«, »mi«, ali »naše«) je trdno zavezana varstvu osebnih podatkov. To obvestilo o preglednosti opisuje, zakaj in kako zbiramo osebne podatke, in obvešča o pravicah posameznikov. Osebne podatke, ki jih prejmemo, lahko uporabimo za katerega koli od namenov, opisanih v tem obvestilu o preglednosti, ali kakor koli drugače, če je tako navedeno na točki zbiranja.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo živo osebo.
Naša politika zbiranja in uporabe osebnih podatkov je usmerjena v zagotavljanje preglednosti razlogov in načinov obdelave osebnih podatkov.

Varnost

Varnost vseh podatkov, ki jih hranimo, jemljemo zelo resno. Spoštujemo mednarodno sprejete varnostne standarde, naš sistem upravljanja varnosti informacij, ki se nanaša na zaupne podatke o strankah, pa je prejel neodvisni certifikat, ki potrjuje, da izpolnjuje zahteve standarda ISO/IEC 27001: 2013.

Vzpostavili smo okvir politik, postopkov in usposabljanj glede varstva, zaupnosti in varnosti podatkov in hkrati izvajamo redne preglede ustreznosti ukrepov, ki smo jih uvedli za zagotavljanje varnosti podatkov v hrambi.

Zbiranje osebnih podatkov

V sklopu našega procesa zaposlovanja zbiramo osebne podatke kandidatov za delo. Osebne podatke lahko družbi PwC zagotovi kandidat sam, ali pa jih pridobimo preko tretje osebe, t.j. agencije za zaposlovanje, odvisno od zadevnega zaposlitvenega procesa.

Podatki, ki jih obdelujemo, zajemajo standardne podatke o vaši izobrazbi, zaposlitveni zgodovini, druge podatke v zvezi z delom ter vsakršne druge podatke, ki jih pridobimo na podlagi vašega življenjepisa ali prijave oziroma kakršnih koli drugih zaposlitvenih obrazcev, ki jih morate izpolniti v okviru zaposlitvenega procesa.

Prosimo, da nam ne posredujete nobenih t.i. posebnih vrst osebnih podatkov, kar vključuje podatke o rasi, etničnem poreklu, političnem mnenju, verskem prepričanju, članstvu v sindikatu, genetske in biometrične podatke (kjer se ti uporabljajo v identifikacijske namene), zdravstvene podatke in podatke o spolnem življenju oziroma spolni usmerjenosti.

Uporaba osebnih podatkov

Podatke, ki jih hranimo o vas, uporabljamo v naslednje namene:

 • da lahko sodelujete v zaposlitvenem procesu za določeno delovno mesto,
 • da vas obveščamo o ustreznih zaposlitvenih priložnostih v družbi PwC, če podate svoje soglasje,
 • da vas obveščamo o dogodkih, povezanih z delom, ki jih organizira ali pomaga organizirati družba PwC, v primerih, ko ste podali soglasje, da lahko stopimo v stik z vami v take namene.

Pravna podlaga za obdelavo

PwC hrani in obdeluje vaše podatke na pravni podlagi, t.j. na podlagi določil delovnega zakonika, če se prijavite za delovno mesto v okviru zaposlitvene pogodbe pri družbi PwC, in na pogodbeni podlagi, če se prijavite za delovno mesto v sklopu civilne pogodbe. Nekatere vaše podatke utegnemo obdelovati tudi z namenom izpolnjevanja naših zakonitih interesov pri zaposlovanju vas kot kandidata. V primerih, ko podate svoje soglasje, da vaše podatke uporabimo za specifične namene, bomo podatke obdelovali na podlagi vašega soglasja.

V primeru neuspešnega zaposlitvenega procesa bomo vaše podatke hranili v skladu z vašim soglasjem.

 Hramba podatkov

V primeru uspešne prijave bodo vaši podatki shranjeni z namenom izpolnitve vašega zaposlitvenega oziroma pogodbenega razmerja v skladu z zakonskimi predpisi. Prijavne dokumente neuspešnih kandidatov izbrišemo najkasneje v šestih mesecih po zaključku zaposlitvenega procesa. Preden vaše prijavne dokumente za dlje časa zadržimo v bazi kandidatov, zaprosimo za vaše soglasje.

Kdaj in kako delimo osebne podatke in lokacije, kjer se obdelujejo

Osebne podatke bomo z drugimi delili samo, če nam to dovoljuje zakon. V okviru deljenja podatkov z drugimi imamo vzpostavljene pogodbene dogovore in varnostne mehanizme, s katerimi zaščitimo podatke in izpolnjujemo standarde glede varstva podatkov, zaupnosti in varnosti.

Smo del globalne mreže družb in tako kot drugi ponudniki strokovnih storitev uporabljamo tretje osebe iz drugih držav, da nam pomagajo pri poslovanju. To pomeni, da lahko osebne podatke prenesemo iz držav, v katerih se nahaja naša družba in naše stranke.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih ureja zakonodaja EU, upoštevajte naslednje: čezmejni prenosi lahko vključujejo države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in prenos v države, ki nimajo zakonov za zagotavljanje posebnega varstva osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi smo poskrbeli, da so vsi osebni podatki zadostno varovani in da so vsi prenosi osebnih podatkov iz EGP izvedeni zakonito. Če osebne podatke prenašamo v državo, ki ni v EGP, za katero Evropska komisija meni, da ne zagotavlja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, bodo prenosi izvedeni na podlagi sporazuma, ki določa zahteve EU za prenos osebnih podatkov iz EGP, kakršne so standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija. Standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija, so v angleškem jeziku na voljo tukaj.

Osebne podatke, ki jih imamo, lahko prenesemo na:

 • Druge družbe v sklopu PwC
  Za več podatkov o lokacijah drugih družb v sklopu PwC  kliknite tukaj.
  Osebne podatke lahko izmenjavamo z drugimi družbami v sklopu PwC, če je to potrebno za upravne namene.
 • Zunanje organizacije, ki nam ponujajo aplikacije/funkcije, obdelovanje podatkov ali informacijske storitve.
 • Naša družba uporablja tretje osebe za pomoč pri izvajanju naših storitev in za zagotavljanje, delovanje in vodenje notranjih informacijskih sistemov. To na primer vključuje ponudnike informacijske tehnologije, ponudnike programske opreme kot storitev v oblaku, ponudnike vodenja identitet, gostovanja in upravljanja spletnih strani, analize podatkov, varnostnega kopiranja podatkov, storitve za zagotavljanje varnosti in za hrambo podatkov. Strežniki, ki poganjajo in omogočajo to infrastrukturo v oblaku, so nameščeni v varnih podatkovnih centrih po svetu, osebne podatke pa lahko hranimo v katerem koli izmed njih.
 • Zunanje organizacije, ki nam drugače pomagajo pri zagotavljanju blaga, storitev ali informacij.
 • Revizorje in druge strokovne svetovalce.
 • Organe pregona ali druge vladne in regulativne agencije ali druge tretje osebe, kot zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi oz. v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi.
 • Občasno bomo morda prejeli zahteve tretjih oseb s pooblastilom za razkritje osebnih podatkov, na primer za preverjanje, ali delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, za preiskavo domnevnega kaznivega dejanja oz. za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo svojih zakonskih pravic. Zahtevam glede osebnih podatkov bomo ustregli samo, če nam to dovoljuje veljavna zakonodaja ali predpis.

 

Spremembe te izjave o varstvu podatkov

Zavedamo se, da je preglednost stalna odgovornost, zato bomo to izjavo o varstvu podatkov redno pregledovali.

Ta izjava o varstvu podatkov je bila nazadnje posodobljena 10. 5. 2018.

Upravljavec podatkov in podatki o stiku

Upravljavec podatkov je družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ali družba v sklopu PwC, navedena na tej povezavi, ki je pogodbena stranka za namene ponujanja ali prejemanja storitev, ali subjekt, s katerim ste navezali stik.

Kakršna koli vprašanja v zvezi s to izjavo o varstvu podatkov ali kako in zakaj obdelujemo osebne podatke, pošljite na:

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

E-pošta: privacysi@si.pwc.com
Telefonska št.: +386 1 583 6000

Pravice posameznikov in njihovo uveljavljanje

Posamezniki imajo določene pravice glede svojih osebnih podatkov in upravljavci podatkov so te pravice dolžni izpolnjevati. V primerih, ko odločamo o načinu in razlogu obdelave osebnih podatkov, smo upravljavec podatkov. Spodaj podajamo nadaljnje informacije o pravicah, ki jih imajo posamezniki, in o njihovem uveljavljanju.

Dostop do osebnih podatkov

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, ki jih imamo kot upravljavec podatkov. To pravico lahko uveljavljate z dopisom na privacysi@si.pwc.com.

 

Pri spletni prijavi na delovno mesto pri družbi PwC prek kariernega spletnega mesta družbe PwC se morajo kandidati seznaniti z informacijami, ki so jim bile zagotovljene pri prijavi na delovno mesto, in s podrobnostmi glede razlogov in načinov zbiranja in obdelave osebnih podatkov.

Postopek zaposlovanja je podrobneje opisan na naši karierni strani.

Pridružite se nam na