Zasebne stranke

Zbiranje osebnih podatkov

Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.

Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje svojih storitev, stranke prosimo, da potrebne informacije o njihovi uporabi zagotovijo ostalim vpletenim posameznikom, na katere se podatki nanašajo (npr. družinski člani).

Glede na  raznolik nabor storitev, ki jih ponujamo zasebnim strankam, obdelujemo številne vrste osebnih podatkov, kar vključuje naslednje, če je primerno za storitve, ki jih izvajamo:

  • podatki o stiku,

  • poslovna dejavnost,

  • informacije o družini,

  • prihodek, obdavčitev in drugi finančni podatki, in

  • naložbe in drugi finančni interesi.

Za določene storitve ali dejavnosti in če tako zahteva zakon ali na podlagi soglasja posameznika lahko zbiramo tudi posebne vrste osebnih podatkov.  

V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali od tretje osebe, ki deluje na podlagi navodil ustrezne stranke.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Izvajanje strokovnih storitev

Opravljamo širok nabor strokovnih storitev. Nekatere storitve zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerih oblikujemo nasvete in pripravimo izsledke. Osebne podatke tako na primer potrebujemo, da posamezniku zagotovimo davčne nasvete, nasvete glede socialne varnosti ali priseljevanja.

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:

  • obvladovanje odnosov s strankami,
  • razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
  • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
  • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
  • upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.

Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj.  Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil. Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklenitve poslov s strankami in sprejema strank.

Strankam pošiljamo informacije o naši družbi in naboru storitev

 

V skladu z veljavno zakonodajo uporabljamo kontaktne podatke strank, da jim pošiljamo informacije o nas in naših storitvah, za katere menimo, da bi bile zanimive zanje. V tem smislu jih obveščamo o novostih iz panoge in najnovejših ugotovitvah, drugih relevantnih storitvah in objavljamo vabila na dogodke.  

 

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

 

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

 

Pravna podlaga za obdelovanje

Če je obdelovanje osebnih podatkov, navedenih v tem razdelku, potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, kot na primer, kadar so procesi obdelovanja potrebni za dobavo storitev, potem obdelovanje temelji na pogodbeni pravni podlagi.

Če je obdelovanje podatkov nujno za izpolnjevanje pravne obveznosti, kot je izpolnjevanje obveznosti iz davčne zakonodaje ali nujnost izkazovanja in dokumentiranja opravljenih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na pravni obveznosti. Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes ali soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis).  

Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem storitev, ne sme presegati 10 let.

 

Pridružite se nam na