Druge osebe, ki navežejo stik z nami

Osebne podatke zbiramo, če se na nas obrne posameznik z vprašanjem, pritožbo, komentarjem ali povratno informacijo (ime, podatki za stik in vsebina komunikacije). V takih primerih ima posameznik nadzor nad osebnimi podatki, ki jih deli z nami, mi pa bomo podatke uporabili samo za to, da se odzovemo na komunikacijo in zadevo ustrezno obravnavamo. Osebni podatki, ki so omenjeni zgoraj, lahko zajemajo ime, ime delodajalca, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge podatke poslovnega stika.  

Pravna podlaga za obdelovanje

Če se osebni podatki obdelujejo za druge zgoraj navedene namene, bomo za podlago vzeli zakoniti interes ali soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, navedene v tem razdelku, hranimo, kakor dolgo menimo, da je potrebno za namene, za katere so bili zbrani.  

Pridružite se nam na