Posamezniki, katerih osebne podatke smo pridobili v zvezi z opravljanjem storitev za svoje stranke

Zbiranje osebnih podatkov

Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.

Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje svojih storitev, stranke prosimo, da potrebne informacije o njihovi uporabi zagotovijo vpletenim posameznikom, na katere se podatki nanašajo.

Za svoje stranke zbiramo in uporabljamo podatke o stikih z namenom vodenja in ohranjanja odnosov s temi posamezniki. Preberite razdelek Poslovni stiki te izjave o varstvu osebnih podatkov in izvedite več o obdelovanju tovrstnih podatkov.

Glede na  raznolik nabor storitev , ki jih ponujamo strankam, obdelujemo številne vrste osebnih podatkov:

  • podatki o stiku,

  • poslovna dejavnost,

  • informacije o vodstvu družbe in zaposlenih,

  • podatki o plači in drugi finančni podatki, in

  • naložbe in drugi finančni interesi.

V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali od tretje osebe, ki deluje na podlagi navodil ustrezne stranke. Za nekatere naše storitve lahko na primer v okviru skrbnega pregleda podjetja, ki je cilj prevzema, v imenu stranke pridobimo osebne podatke od vodstva navedenega podjetja, ki je cilj prevzema, in zaposlenih ali od tretjih oseb, ki delujejo po navodilih podjetja, ki je cilj prevzema.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Opravljanje strokovnih storitev

Opravljamo širok nabor strokovnih storitev. Nekatere storitve zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerih oblikujemo nasvete in pripravimo izsledke. Tako bomo na primer v okviru revizije pregledali podatke o plači, osebne podatke pa pogosto potrebujemo tudi za izvajanje storitev globalne mobilnosti in storitve v zvezi z upokojitvami.

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:

  •  obvladovanje odnosov s strankami,
  •  razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
  • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
  • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
  • upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.

Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj.  Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil.

Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank.  

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje

Če je obdelovanje podatkov, ki jih pridobimo v zvezi z opravljanjem storitev za svoje stranke, nujno za izpolnjevanje pravne obveznosti, na primer skladnost z davčno zakonodajo, ali nujno za izkazovanje in dokumentiranje opravljenih strokovnih storitev, obdelovanje temelji na pravni obveznosti. Če se zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo za druge namene, navedene v tem razdelku, bomo za podlago vzeli zakoniti interes (npr. opravljanje naših storitev) oziroma soglasje, če smo posameznika, na katerega se nanašajo podatki, pozvali, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis).  

Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem storitev, ne sme presegati 10 let.

 

Pridružite se nam na