Posamezniki, povezani z našimi poslovnimi strankami

Zbiranje osebnih podatkov

Naša politika nam narekuje zbiranje samo tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za opredeljene namene, pri tem pa svoje stranke prosimo za osebne podatke samo, če je to nujno potrebno za tovrstne namene.

Kadar moramo obdelati osebne podatke za izvajanje strokovnih storitev, stranke prosimo, da posameznikom, na katere se podatki nanašajo, zagotovijo potrebne informacije o njihovi uporabi. Naše stranke lahko uporabljajo ustrezne razdelke te izjave o varstvu podatkov oziroma napotijo posameznike, na katere se podatki nanašajo, na to izjavo o varstvu podatkov, če se jim zdi to primerno.

V splošnem zbiramo osebne podatke od svojih strank ali tretjih oseb, ki delujejo na podlagi navodil ustrezne stranke.

Osebni podatki lahko zajemajo ime, ime delodajalca, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge poslovne podatke stika.

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene:

Izvajanje strokovnih storitev

Opravljamo širok nabor strokovnih storitev  Nekatere storitve zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na podlagi katerih oblikujemo nasvete in pripravimo izsledke. Tako bomo na primer v okviru revizije pregledali podatke o plači, osebne podatke pa pogosto potrebujemo tudi za izvajanje storitev globalne mobilnosti in storitve v zvezi z upokojitvami.

Upravljanje, vodenje in razvijanje našega poslovanja in storitev

Osebne podatke obdelujemo v okviru poslovanja podjetja, kar vključuje:

  • obvladovanje odnosov s strankami,
  • razvijanje poslovanja in storitev (kot je prepoznavanje potreb strank in vpeljava izboljšav v izvajanje storitev),
  • vzdrževanje in uporabo informacijskih sistemov,
  • prirejanje ali pomoč pri prirejanju dogodkov, in
  • upravljanje in vodenje naše spletne strani oz. sistemov in aplikacij.

Dejavnosti za zagotavljanje varnosti, kakovosti in obvladovanje tveganj

Vzpostavljene imamo varnostne ukrepe za zaščito informacij o naši družbi in naših strankah (vključno z osebnimi podatki), kar obsega zaznavanje, preučevanje in razreševanje varnostnih groženj.  Osebne podatke lahko obdelujemo v sklopu varnostnega nadzora, ki ga izvajamo, med drugim na primer v obliki samodejnega skeniranja za prepoznavanje škodljivih elektronskih sporočil. Z namenom zagotavljanja kakovosti nadzorujemo storitve, ki jih opravljamo za stranke, kar lahko vključuje obdelavo osebnih podatkov, ki so shranjeni v ustreznih datotekah strank. Vzpostavljene imamo politike in postopke za nadzorovanje kakovosti svojih storitev in obvladovanje tveganj, povezanih s sodelovanjem strank. Osebne podatke zbiramo in hranimo v sklopu postopkov sklenitve poslov s strankami in sprejema strank.

Izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, predpisov ali zahtev strokovnih organov, v katere smo včlanjeni

Kot vsak ponudnik strokovnih storitev smo zavezani k upoštevanju zakonskih, regulativnih in strokovnih obveznosti. Za izkazovanje skladnosti naših storitev z navedenimi obveznostmi moramo voditi določene evidence, ki lahko vsebujejo osebne podatke.

Pravna podlaga za obdelovanje

V primeru, da nas zavezuje pravna obveznost, ki zahteva obdelovanje osebnih podatkov, kot je izpolnjevanje davčnih obveznosti ali izkazovanje oziroma dokumentiranje opravljenih strokovnih storitev, temelji obdelovanje osebnih podatkov posameznikov, povezanih z našimi poslovnimi strankami, na pravni obveznosti (pravna podlaga).

Prav tako lahko obdelujemo osebne podatke posameznikov, povezanih z našimi poslovnimi strankami, na podlagi svojega zakonitega poslovnega interesa (kot je opravljanje storitev za delodajalca posameznika, na katerega se nanašajo podatki), ali na podlagi soglasja, če je posameznik, na katerega se nanašajo podatki, bil pozvan, da ga poda.

Hramba podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo, kakor dolgo menimo, da je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani (vključno kot to določa veljavna zakonodaja ali predpis).  

Če ni posebnih pravnih, regulativnih ali pogodbenih zahtev, izhodiščno obdobje hrambe evidenc in drugih dokumentarnih dokazil, ki so bila ustvarjena med izvajanjem storitev, ne sme presegati 10 let.

 

Pridružite se nam na