Poslovni stiki

Zbiranje osebnih podatkov

Družba PwC obdeluje osebne podatke o stikih (obstoječe in potencialne stranke družbe PwC in/ali z njimi povezani posamezniki) s sistemi za upravljanje odnosov s strankami (»PwC CRM«).

Zbiranje osebnih podatkov o stikih in dodajanje takih osebnih podatkov v sistem PwC CRM se začne izvajati na pobudo uporabnika iz družbe PwC in vključuje ime, ime delodajalca, naziv stika, telefonsko številko, elektronski naslov in druge podatke o poslovnem stiku.  Sistem PwC CRM lahko zbira podatke tudi prek sistemov elektronske pošte družbe PwC (ime pošiljatelja, ime prejemnika, datum in ura) in koledarja (ime organizatorja, ime udeleženca, datum in ura dogodka), ki izhajajo iz komunikacije med uporabniki družbe PwC in stiki ali tretjimi osebami.

Uporaba osebnih podatkov

Uporabniki iz družbe PwC imajo vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo na poslovne stike, in jih lahko uporabijo, da se bolje seznanijo z odprtim naročilom, stranko ali priložnostjo, ki jih zanima, in sicer za naslednje namene:

  • razvoj našega poslovanja in storitev,

  • pošiljanje obvestil o naši družbi in naboru storitev,

  • omogočanje vpogleda v osebne podatke zaposlenim družbe PwC za izvajanje storitev in ponujanje novih storitev,

  • prepoznavanje strank s podobnimi potrebami,

  • izvajanje analiz glede trendov na trgu, izrisovanje odnosov ali prodajnih priložnosti.

Poleg tega sistem PwC CRM uporablja algoritem, ki ocenjuje trdnost komunikacije med uporabnikom iz družbe PwC in stikom. Razvrstitev temelji predvsem na pogostosti komunikacije, trajanju, nedavnosti in odzivnem času.  

Pravna podlaga za obdelovanje

Osebne podatke svojih poslovnih stikov bomo obdelovali na podlagi svojih zakonitih poslovnih interesov ali soglasja, če je bil posameznik, na katerega se nanašajo podatki, pozvan, da ga poda. Naš interes je trženje svojih storitev ali pošiljanje sporočil, za katere menimo, da bi bila zanimiva za prejemnike.

Hramba podatkov

Osebne podatke bomo hranili v sistemu PwC CRM, dokler je to potrebno za zgoraj navedene namene (npr. dokler vodimo ali moramo voditi evidenco odnosov s poslovnim stikom).

Pridružite se nam na