Družbena odgovornost

Za boljšo prihodnost!
 

Naša pomembna obveznost enega izmed vodilnih podjetij je, da pustimo svet boljši kot je oz. kot smo ga prevzeli. Pwc omogoča mikavno, koristno okolje za naše stranke in zaposlene - kaj pa za druge?

Pri PwC odgovornost podjetja razumemo kot način, kako socialna, okoljska in gospodarska vprašanja integrirati v naše vrednote, kulturo, odločanje in delovanje na odgovoren in pregleden način, in s tem vzpostaviti boljše prakse v družbi, ustvariti bogastvo in izboljšati družbo.

Kot firma smo osredotočeni na odgovornost do družbenega okolja, kar pomeni  delati z zaposlenimi, njihovimi družinami in širšo družbo z namenom dolgoročno izboljšati ekonomijo, okolje in socialno šibkejše v naši družbi. K odgovornosti podjetja pristopamo iz štirih perspektiv, ki predstavljajo vsa področja našega vpliva:

Pridružite se nam na