Skip to content Skip to footer
Search
mn

An invitation for the PwC PayWell Salary and Benefits survey Mongolia 2020

PwC PayWell Salary and Benefits survey Mongolia 2020

Dear Valued Client,

We are pleased to invite your company to participate in the annual survey PwC PayWell 2020.

PayWell is a salary benchmark survey, which PwC has been conducting in the Mongolian market among Mongolian and multinational companies since 2010 and provides you with reliable information on base salary, variable pay and benefits of more than 150 positions in various sectors, as well as comprehensive information on HR policies practiced by Mongolian companies. 

PayWell Report contains:

1. Salary data by positions

2. Analytical report on benefits and HR practices

3. Key metrics on HR effectiveness from PwC Saratoga

4. NEW! “The impact of the current economic situation on the labour market”

Project timeline: September – December 2020

Participation fee: USD 1,500 (VAT excluded)

Early confirmation discount by 30 September 2020 and get 15% discount.

Registration is open until 15 October 2020. For registration, please follow the link below:

Register here

Why PwC?

PwC PayWell Salary and Benefits survey Mongolia 2020

Should you need more information or have additional questions, please do not hesitate to contact us.

Best regards, 
PwC Survey Team

PwC PayWell Salary and Benefits survey Mongolia 2020

Эрхэм хүндэт танаа,

Бид ээлжит PwC ПэйВэлл Цалин урамшуулал, Хүний нөөцийн практикийн талаарх судалгаа 2020 явуулах гэж байгаатай холбогдуулан танай компанийг судалгаанд оролцохыг урьж байна. 

Манай компани ПэйВэлл судалгааг 2010 оноос хойш үндэсний болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудын дунд явуулж байгаа бөгөөд нийт 150 гаруй ажлын байрны үндсэн цалин, тогтмол болон тогтмол бус цалин, тэтгэмжийн мэдээллийг багтаадаг. Үүнээс гадна Монголын компаниудын авч хэрэгжүүлдэг хүний нөөцийн бодлого, хөнгөлөлт, урамшуулал, хангамжийн талаарх мэдээллийг хамруулдаг болно. 

ПэйВэлл судалгааны тайланд:

1. Албан тушаал бүрийн цалингийн мэдээлэл

2. Цалин урамшуулал, тэтгэмжийн бодлогын дүн шинжилгээний тайлан

3. PwC Саратога хүний нөөцийн үр ашгийн хэмжүүр дээр тулгуурласан үр дүн

4. Шинэ! “Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал хөдөлмөрийн зах зээлд үзүүлэх нөлөө”

Судалгааны үргэжлэх хугацаа: 2020 оны 9 сараас 12 сарыг дуустал

Оролцох төлбөр: 1,500 ам.доллар (НӨАТ ороогүй дүн)

2020 оны 9 сарын 30 дотор судалгаанд оролцохоо мэдэгдэж 15% хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

Судалгааны бүртгэл 2020 оны 10 сарын 15 хүртэл явагдах болно. Доорх линкээр бүртгүүлнэ үү:

Бүртгүүлэх

Яагаад PwC?

PwC PayWell Salary and Benefits survey Mongolia 2020

Хүндэтгэсэн,
PwC Судалгааны баг

Follow us